CIT

CIT to podatek od dochodów. Jest to rodzaj podatku bezpośredniego, który opłacany musi być przed osoby prawne. Kogo dokładnie on dotyczy i ile wynosi jego wartość? Czy jest możliwość płacenia niższej kwoty podatku i jeśli tak, kogo to dotyczy? Kto jest zwolniony z jego płacenia?

Czym dokładnie jest CIT i kto mu podlega?

CIT (z angielskiego Corporate Income Tax) to podatek od dochodów osób prawnych, który po raz pierwszy został wprowadzony w Polsce w 1989 roku. Musi być on opłacany przez osoby prawne. Kogo dokładnie dotyczy? Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych, podatkowych grup kapitałowych, czyli grup co najmniej dwóch spółek handlowych, oraz innych osób prawnych jak na przykład fundacji czy stowarzyszeń.

Niektóre podmioty zwolnione są z opłacania tego podatku. Są to między innymi Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki budżetowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ile wynosi podatek od dochodów osób prawnych?

Podstawowa wartość podatku od osób prawnych wynosi w Polsce 19%, jednak w niektórych przypadkach wartość ta może zostać obniżona. Dotyczy to małych podatników oraz osób dopiero rozpoczynających działalność. Rozliczenie CIT następuje po zakończeniu każdego roku podatkowego.

CIT to podatek, który musi być opłacany przez osoby prawne. Jego podstawowa wartość wynosi 19%, jednak czasami wartość ta może być niższa. Niektóre podmioty jak na przykład Skarb Państwa, są całkowicie zwolnione z opłacania tego podatku.