Co to jest działalność gospodarcza definicja

W ogólnym ujęciu działalność gospodarcza to aktywność przedsiębiorców na rynku, z której pozyskują dochody. W ujęciu prawnym Unii Europejskiej w zakres działalności gospodarczej wchodzi wszelkiego rodzaju produkcja, handel, usługi, górnictwo, rolnictwo oraz działalność w ramach tzw. wolnych zawodów. Jaka jest jednak definicja wg prawa polskiego?

Działalność gospodarcza w polskim prawie

Ustawa Prawo przedsiębiorców z 6 marca 2018 określa działalność gospodarczą jako zorganizowaną działalność zarobkową, wykonywaną w sposób ciągły i we własnym imieniu. Jest to definicja uznawana za podstawową. Oznacza to, że przedsiębiorca prowadzi firmę dla korzyści ekonomicznych – jest nastawiona na zysk od momentu podjęcia. Zobowiązania finansowe z tytułu działalności zaciągane są w imieniu własnym przedsiębiorstwa. Ciągłość oznacza regularność i powtarzające się czynności związanych z prowadzeniem działalności. Zorganizowana działalność oznacza, że wykorzystywane są dla celów jej prowadzenia pewne zasoby (materialne bądź niematerialne), np. lokal biurowy.