Fiskus co to jest

Fiskus to określenie potoczne, które oznacza grupę instytucji skarbowych państwa. Słowo to pochodzi z łaciny – fiscus oznaczało po prostu „skarbiec cesarski”. Mianem fiskusa często określany jest także sam Urząd Skarbowy, jednak nie jest to do końca poprawne. Jakie są cele istnienia fiskusa i jakie instytucje wchodzą w jego skład?

Jakie instytucje zaliczamy do fiskusa?

Państwowy aparat skarbowy funkcjonuje w celu poboru podatków, kontroli podatków i kontroli celnej. Inne ważne zadania fiskusa to zarządzanie kwestiami związanymi z budżetem państwa i długiem publicznych oraz finansowanie działalności samorządów terytorialnych. Oprócz tego poszczególne instytucje zajmują się polityką fiskalną, której zadaniami jest m.in. stabilizowaniem gospodarki, transfery środków do źródeł potrzebujących (np. stypendia, zapomogi socjalne). Fiskus zwalcza także pranie pieniędzy i wyłudzenia. W skład tego aparatu wchodzą organy Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej. Częścią tej ostatniej jest Urząd Skarbowy.