Czym jest, co daje organizacja ISO? Co to jest?

ISO to Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna. Jest to organizacja pozarządowa utworzona w 1947 roku. Obecnie posiada 162 członków. Czym zajmuje się ta organizacja i kto wchodzi w jej skład? Czym jest certyfikat ISO i jakie zalety wiążą się z jego posiadaniem w kontekście przedsiębiorstwa?

Czym jest organizacja ISO i kto wchodzi w jej skład?

ISO, czyli International Organization for Standarization to niezależna organizacja, która zajmuje się przygotowywaniem norm jakości z różnych dziedzin. W jej skład wchodzą członkowie różnych krajów, po jednym z każdego. Polska reprezentowana jest przez Polski Komitet Normatywny. Siedziba główna organizacji znajduje się w Szwajcarii, w Genewie. Organizacja jest opłacana ze składek członkowskich w zależności od produktu krajowego brutto.

Jakie jest główne zadanie Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej i czym jest, co daje certyfikat ISO?

Głównym zadaniem ISO jest przygotowywanie norm dotyczących wszystkich dziedzin życia. Obecnie, od momentu założenia organizacji powstało prawie 24 000 norm. W przypadku jeśli działania danego przedsiębiorstwa zgodne są z normami ustalonymi przez ISO, otrzymuje ono certyfikat ISO. Daje to gwarancję, że świadczone usługi lub sprzedawane produkty są wysokiej jakości, przez co łatwiej o zaufanie klienta.

ISO to Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, której głównym zadaniem jest ustanawianie norm dotyczących wszystkich dziedzin życia. Jeśli produkty danego przedsiębiorstwa zgodne są z normami ISO, może otrzymać ono certyfikat, co wiąże się z wieloma korzyściami.