ISO

Pod nazwą ISO kryje się Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, istniejąca od 1946 roku. Jest to organizacja pozarządowa, której członkami są organizacje normalizacyjne poszczególnych państw. Każdy kraj reprezentuje jedna organizacja, której członkowie nie są wybierani przez rząd. Czym zajmuje się ta organizacja i jakie jest jej znaczenie dla firm?

ISO standaryzuje nasze życie codzienne

Organizacja ta zajmuje się ustanawianiem norm dla różnych obszarów życia społecznego i gospodarczego. Ma na koncie ponad 20 tysięcy opublikowanych dokumentów standaryzujących. Dotyczą one m.in. zarządzania usługami, ryzykiem, BHP, energią i aktywami, oceny marki, kody międzynarodowe w bankowości. Normy wystawione przez ISO regulują także transliterację alfabetów niełacińskich. Firma, która poprawnie wdraża w swojej działalności standardy ISO dotyczące zarządzania jakością, ma możliwość uzyskania certyfikatu ISO 9001. Podnosi on prestiż i zaufanie do marki, co ma wpływ na pozyskanie kontrahentów, a niekiedy jest wręcz przez nich wymagany.