KRS

Krajowy Rejestr Sądowy jest rejestrem publicznym, prowadzonym przez rejonowe sądy gospodarcze. To wykaz niektórych podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium RP (niekoniecznie mają siedzibę na jej terenie). Dane o przedsiębiorstwach i instytucjach to jednak niejedyne dane, które wpisywane są do KRS. Jakie jeszcze informacje można tam znaleźć?

Kto i kiedy musi zgłosić swoją firmę do KRS?

Do KRS wpisywane są wszelkiego rodzaju spółki (m.in. jawne, komandytowe, z.o.o), spółdzielnie, firmy państwowe, organizacje społeczne, fundacje, instytuty badawcze, instytucje gospodarcze. Rejestr ten jest jawny — prawo wglądu do niego ma każdy obywatel. Każdy podmiot znajdujący się w rejestrze posiada swój numer. Wniosek o wpis przedsiębiorca musi złożyć w ciągu 7 dni od zaistnienia zdarzenia, które wnosi konieczność rejestracji, w przeciwnym razie przedsiębiorcy grożą sankcje. Wniosek można złożyć osobiście bądź elektronicznie. Dokonując tego, należy uiścić opłatę sądową. KRS posiada również część przeznaczoną na listę tzw. dłużników niewypłacalnych.