Kryptowaluta

Kryptowaluta to inaczej wirtualny pieniądz/wirtualna moneta bądź waluta cyfrowa. Można spotkać się także z wyjaśnieniem, że jest to rozproszony system księgowy czy jednostka umowna. Tego rodzaju definicje często nie są do końca zrozumiałe. Poniżej w prosty sposób wyjaśniamy podstawowe aspekty związane z kryptowalutami.

Czym jest kryptowaluta — proste wyjaśnienie

Kryptowaluta, w odróżnieniu od „zwykłych” walut, nie posiada formy fizycznej – istnieje tylko cyfrowo. Zawiera informacje o stanie posiadania, czyli środkach materialnych danej jednostki lub podmiotu. Można nią finansować płatności za towary i usługi. Transakcje realizowane za pomocą kryptowalut są rejestrowane w publicznym spisie tzw. blockchain. Odbywa się to przy użyciu kryptografii, czyli złożonej technologii szyfrowania. Blockchain aktualizowany jest przez niezliczone komputery z całego świata, co wynagradzane jest ich użytkownikom zapłatą w postaci jednostek kryptowaluty. Jest to nazywane kopaniem kryptowaluty. Do najpopularniejszych kryptowalut zalicza się Bitcoin i Ethereum.