Księgowa/księgowy

Każda działalność gospodarcza potrzebuje księgowego. Dlaczego? Ze względu na konieczność prowadzenia ewidencji przychodów, dochodów i odprowadzania podatków do Urzędu Skarbowego. Czym dokładnie zajmuje się księgowy/księgowa i w jakich jednostkach gospodarczych niezbędna jest jego praca?

Jakie są główne obowiązki księgowego?

Księgowy, jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się prowadzeniem ksiąg, w których odnotowywane muszą być wszelkie transakcje zawierane przez firmę. Księgowy gromadzi dokumentację, tworzy raporty finansowe i zestawienia informujące o finansach firmy, przygotowuje roczne sprawozdania finansowe, nalicza podatki oraz odpowiada za rozliczenia przedsiębiorcy z instytucjami państwowymi: urzędem skarbowym, ZUS i NBP. Ma prawo do reprezentowania swojego klienta przed tymi organami. Księgowych potrzebują nie tylko przedsiębiorstwa, ale także instytucje publiczne takie jak szkoły, uczelnie, biblioteki, spółdzielnie mieszkaniowe, organizacje charytatywne, czy fundacje.