PFR

Polski Fundusz Rozwoju, w skrócie PRF, jest spółką Skarbu Państwa. Jej rolą jest opracowywanie i dostarczanie rozwiązań wspomagających rozwój jednostek samorządowych i przedsiębiorstw. Została powołana, by wspomagać zrównoważony rozwój społeczny i wzrost gospodarczy kraju. Poniżej omawiamy kilka projektów prowadzonych przez tę instytucję.

Najważniejsze projekty prowadzone przez PFR

Jedną z najbardziej znanych instytucji Polskiego Funduszu Rozwoju jest PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe, które mają wspomagać oszczędzanie na emeryturę w ramach III filaru. Program ten wszedł w życie z początkiem 2019. Głośne były także projekty związane z mieszkalnictwem, umożliwiające tani wynajem instytucjonalny z opcją dojścia do własności. Było to m.in. Mieszkanie Plus – rządowy program budowy tanich mieszkań, głównie na terenach Skarbu Państwa. W trakcie zamrożenia niektórych działów gospodarki, spowodowanego pandemią koronawirusa PFR wprowadził pomoc finansową dla przedsiębiorców (tzw. Tarcza Antykryzysowa).