PIT

Podatek dochodowy odprowadzać musi każdy, kto osiąga jakiekolwiek dochody w granicach Polski. Co roku rozlicza go praktycznie każdy z nas. Wiele osób jednak nie do końca rozumie, czym dokładnie jest PIT. Ile wynosi obecnie podatek od osób fizycznych w Polsce i od czego zależy jego wysokość? Do kiedy należy się rozliczyć?

PIT-37 — kto musi go rozliczyć? Inne rodzaje PIT

Podatek PIT w Polsce wynosi 17% lub 32%, w zależności od wysokości osiąganego dochodu. Złożenie do Urzędu Skarbowego rocznej deklaracji podatkowej PIT-37 jest obowiązkiem każdego, kto jest zatrudniony i osiąga dochody na umowie o pracę, wykonuje zlecenie lub dzieło oraz pobiera emeryturę lub rentę. Aby osoba fizyczna mogła się rozliczyć, wcześniej musi otrzymać rozliczenie od pracodawcy/zleceniodawcy, który co miesiąc opłaca zaliczki PIT za tę osobę. Emerytom i rencistom rozliczenie przesyła ZUS lub KRUS.

Ostateczny termin rozliczenia PIT-37 przypada na 30 kwietnia. Inne formularze PIT wypełniają ci, którzy uzyskują dochody z innych źródeł: wynajmu swojej nieruchomości, giełdy, jednoosobowej działalności, sprzedaży niektórych rodzajów produktów, produkcji rolnej itp.