Księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe, znane również jako księgi handlowe, muszą być prowadzone przez niektóre przedsiębiorstwa, osoby fizyczne i spółki. Reguluje to ustawa o rachunkowości z 1994 roku. Kto dokładnie musi prowadzić księgi rachunkowe, w jakim celu się je prowadzi i co dokładnie zawierają?

Czym są księgi rachunkowe i w jakim celu są prowadzone?

Księgi rachunkowe zawierają wszystkie informacje o finansach danej firmy. Znajdują się więc w niej informacje o przychodach, dochodach, wszelkich wydatkach jak czynsz czy wynagrodzenia pracowników. Prowadzone są one w celu ochrony interesów klientów przed oszustwami właścicieli przedsiębiorstw czy spółek.

Kto musi prowadzić księgi rachunkowe?

Księgi rachunkowe muszą być prowadzone przez niektóre przedsiębiorstwa, takie jak spółki akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowe i komandytowo-akcyjne. W tym przypadku nie ma żadnych limitów przychodu. Niezależnie od jego wysokości, każda z wyżej wymienionych spółek musi prowadzić księgi rachunkowe.

W przypadku osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych i spółek partnerskich księgi rachunkowe muszą być prowadzone jeśli ich przychód netto w poprzednim roku wyniósł po przeliczeniu na polską walutę co najmniej 2 000 000 euro.

Księgi rachunkowe muszą być prowadzone przez niektóre przedsiębiorstwa, spółki i osoby fizyczne, w celu ochrony interesów klientów. Zawierają one informacje o finansach, to znaczy wszystkich wydatkach, przychodach oraz dochodach, które miały miejsce w danej firmie.