Osoba fizyczna

Każdy człowiek jest osobą fizyczną od momentu urodzenia do chwili śmierci. Co oznacza jednak bycie osobą fizyczną i z jakimi prawami się to wiąże? Czy zdolność do czynności prawnych uzależniona jest od wieku? Czy osoba fizyczna może prowadzić działalność gospodarczą i jeśli tak, to na jakich zasadach?

Co oznacza bycie osobą fizyczną i czy każdy ma zdolność do czynności prawnych?

Czy każda osoba fizyczna ma zdolność do czynności prawnych? Każdy, w zależności od wieku, przynależy do jednej z trzech grup. Osoby w wieku poniżej 13 roku życia nie mogą dokonywać czynności prawnych samodzielnie. Do tego celu potrzebny jest opiekun lub ustawowy przedstawiciel. Osoby między 13 i 18 rokiem życia mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, co oznacza, że mogą dokonywać tylko drobnych czynności prawnych, natomiast osoby powyżej 18 roku życia mają pełną zdolność do czynności prawnych.

Prowadzenie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną

Osoby powyżej 18 roku życia, czyli posiadające pełną zdolność prawną mogą założyć własną działalność gospodarczą. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej musi być ona prowadzona we własnym imieniu. By to zrobić, spełnione muszą być trzy warunki. Działalność musi być prowadzona w sposób zorganizowany, ciągły oraz zarobkowy. Co więcej, musi być ona wpisana do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG).

Każdy od urodzenia do śmierci posiada status osoby fizycznej. Pełną zdolność prawną człowiek otrzymuje po ukończeniu 18 roku życia, wcześniej zdolność ta jest ograniczona. Osoby pełnoletnie mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą we własnym imieniu.