PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe to państwowy program emerytalny, który został wprowadzony w 2019 roku, na mocy ustawy z dnia 4 października 2018. Jest częścią III filaru systemu emerytalnego, który daje pracownikom możliwość regularnego oszczędzania na emeryturę. Uczestniczy w nim zarówno państwo, jak i pracodawcy. Kiedy można wypłacić środki, co musi zrobić pracodawca i czy z PPK można zrezygnować?

Obowiązki pracodawcy związane z PPK

Każdy pracodawca, który zatrudnia choć jednego pracownika, był zobowiązany do uruchomienia programu i wyboru instytucji finansowej, która prowadzi PPK w jego zakładzie pracy. Minimalna składka, jaką musi wpłacać comiesięcznie na konto PPK pracownika to 1,5% wynagrodzenia brutto. Pracownik może też sam odkładać środki na swoje konto (min. 2% pensji brutto miesięcznie). PPK dla pracownika nie jest jednak obowiązkowe. Zostaje automatycznie zapisany do systemu, ale może dobrowolnie z niego zrezygnować. Pieniądze na koncie PPK stanowią własność prywatną pracownika. Mogą być wypłacone dopiero po ukończeniu 60. roku życia. Środki podlegają także dziedziczeniu.