Spółki komandytowe

Spółka komandytowa to rodzaj spółki osobowej. Jest to bardzo popularny sposób prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Czym dokładnie są spółki komandytowe i w jaki sposób funkcjonują? Jaki jest warunek konieczny prowadzenia tego rodzaju spółek? Jakie zalety posiadają spółki komandytowe?

Czym są spółki komandytowe i kto je tworzy?

Spółka komandytowa ma na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Nie ma ona osobowości prawnej. Charakterystyczną cechą tego rodzaju spółek jest występowanie dwóch kategorii wspólników: komplementariusza, który odpowiada za zobowiązania spółki w sposób nieograniczony i reprezentuje spółkę, oraz komandytariusza, wspólnika pasywnego, który posiada ograniczoną odpowiedzialność i nie reprezentuje spółki na zewnątrz.

Jakie zalety posiada spółka komandytowa?

Jakie zalety posiada spółka komandytowa? Największym plusem jest dowolność w ustalaniu zapisów w umowie, na przykład w kwestii odpowiedzialności majątkowej pomiędzy komplementariuszem i komandytariuszem. Wspólnicy sami ustalają kto jaką rolę pełni i na jakich zasadach. Co również istotne, tego rodzaju spółkę można założyć w bardzo prosty sposób, przez internet, i równie w prosty sposób dokonywać wszelkich zmian w umowie. Kolejną zaletą jest brak minimalnego wkładu, który muszą wnieść wspólnicy.

Spółki komandytowe to popularny rodzaj spółek w Polsce. Musi składać się ona z co najmniej z dwóch wspólników, gdzie jeden posiada pełną odpowiedzialność i reprezentuje spółkę, natomiast drugi jest wspólnikiem pasywnym i posiada ograniczoną odpowiedzialność.