Sprawozdanie o gospodarowaniu odpadami – przesunięty termin składania rocznego rozliczenia. Kogo dotyczy?

Ministerstwo Środowiska przypomina, że w związku z obecną sytuacją kryzysową, termin składania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami przesunięto do 11 września 2020 roku dla podmiotów prowadzących stację demontażu pojazdów i strzępiarkę oraz do 31 października dla pozostałych podmiotów. Osoby prowadzące działalność na kilku obszarach i tylko w jednej z nich wykorzystując wspomniane wyżej narzędzia, są zobowiązane do złożenia sprawozdania we wcześniejszym terminie. Dowiedz się kogo dotyczy sprawozdanie o odpadach.

Kto musi przygotować sprawozdanie

Roczne sprawozdanie jest obowiązkiem dla wielu przedsiębiorstw. Sporządzić je musi przede wszystkim każdy przedsiębiorca wprowadzający i eksportujący opakowania oraz wprowadzający i eksportujący produkty w opakowaniach (również dokonujący dostawy tych produktów). Są to, między innymi, piekarnie, cukiernie, producenci kosmetyków i huty szkła. Sprawozdanie sporządza też przedsiębiorca:

  • oferujący w ramach prowadzenia handlu detalicznego lub hurtowego torby na zakupy z tworzywa sztucznego (objęte opłata recyklingową),

  • nabywający lub importujący pojazdy i maszyny oraz wprowadzający na rynek krajowy towary związane z branżą (tj. oleje, opony, preparaty smarne),

  • wprowadzający na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. RTV, AGD, urządzenia medyczne) lub prowadzący odzysk sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

  • produkujący lub importujący baterie i akumulatory.

Szczegółowe informacje odnośnie przedsiębiorców zobowiązanych do sporządzania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi znajdziesz tutaj: http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/815_u.htm.

Jak przygotować sprawozdanie – dane i informacje

Przede wszystkim w sprawozdaniu muszą znaleźć się dane identyfikujące podmiot – imię i nazwisko lub nazwa firmy oraz adres siedziby, numer rejestrowy i numer identyfikacji podatkowej (NIP). Dalsze instrukcje różnią się do siebie, zależnie od branży i zakresu działalności danego przedsiębiorstwa. Przykładowo, w sprawozdaniu dotyczącym toreb na zakupy, niezbędne jest poinformowanie o liczbie nabytych i wydanych toreb, z kolei w zakresie pojazdów potrzebne jest poinformowanie o liczbie zaimportowanych do kraju pojazdów w ciągu roku, liczbie dni, w których zabrakło kolejnych stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów do zapewniania sieci zbierania pojazdów i wysokości opłaty należnej za brak sieci zbierania pojazdów. Wszystkie informacje dotyczące pozostałych typów przedsiębiorstw, znajdziesz tutaj: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000797/U/D20200797Lj.pdf. By ułatwić sobie sporządzanie sprawozdania, na końcu Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach znajdują się wzory kart – mogą one znacząco ułatwić skompletowanie dokumentacji dotyczącej produktów, opakowań i gospodarowania odpadami.

Jeśli masz problemy ze sporządzeniem sprawozdania lub wolisz poświecić czas swojej działalności, miło nam będzie zapewnić wsparcie. Zapraszamy do kontaktu!


https://www.pit.pl/aktualnosci/nowy-termin-skladania-sprawozdania-o-wytworzonych-odpadach-i-o-gospodarowaniu-odpadami-za-2019-rok-994123

Kto powinien złożyć sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami?https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000797/U/D20200797Lj.pdf