Sprawozdanie o gospodarowaniu odpadami – przesunięty termin składania rocznego rozliczenia. Kogo dotyczy?

Ministerstwo Środowiska przypomina, że w związku z obecną sytuacją kryzysową, termin składania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami przesunięto do 11 września 2020 roku dla podmiotów prowadzących stację demontażu pojazdów i strzępiarkę oraz do 31 października dla pozostałych podmiotów. Osoby prowadzące działalność na kilku obszarach i tylko w jednej z nich wykorzystując wspomniane wyżej narzędzia, są zobowiązane do złożenia sprawozdania we wcześniejszym terminie.

Kto musi przygotować sprawozdanie

Roczne sprawozdanie jest obowiązkiem dla wielu przedsiębiorstw. Sporządzić je musi przede wszystkim każdy przedsiębiorca wprowadzający i eksportujący opakowania oraz wprowadzający i eksportujący produkty w opakowaniach (również dokonujący dostawy tych produktów). Są to, między innymi, piekarnie, cukiernie, producenci kosmetyków i huty szkła. Sprawozdanie sporządza też przedsiębiorca:

  • oferujący w ramach prowadzenia handlu detalicznego lub hurtowego torby na zakupy z tworzywa sztucznego (objęte opłata recyklingową),

  • nabywający lub importujący pojazdy i maszyny oraz wprowadzający na rynek krajowy towary związane z branżą (tj. oleje, opony, preparaty smarne),

  • wprowadzający na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. RTV, AGD, urządzenia medyczne) lub prowadzący odzysk sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

  • produkujący lub importujący baterie i akumulatory.

Szczegółowe informacje odnośnie przedsiębiorców zobowiązanych do sporządzania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi znajdziesz tutaj: http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/815_u.htm.

Jak przygotować sprawozdanie – dane i informacje

Przede wszystkim w sprawozdaniu muszą znaleźć się dane identyfikujące podmiot – imię i nazwisko lub nazwa firmy oraz adres siedziby, numer rejestrowy i numer identyfikacji podatkowej (NIP). Dalsze instrukcje różnią się do siebie, zależnie od branży i zakresu działalności danego przedsiębiorstwa. Przykładowo, w sprawozdaniu dotyczącym toreb na zakupy, niezbędne jest poinformowanie o liczbie nabytych i wydanych toreb, z kolei w zakresie pojazdów potrzebne jest poinformowanie o liczbie zaimportowanych do kraju pojazdów w ciągu roku, liczbie dni, w których zabrakło kolejnych stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów do zapewniania sieci zbierania pojazdów i wysokości opłaty należnej za brak sieci zbierania pojazdów. Wszystkie informacje dotyczące pozostałych typów przedsiębiorstw, znajdziesz tutaj: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000797/U/D20200797Lj.pdf. By ułatwić sobie sporządzanie sprawozdania, na końcu Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach znajdują się wzory kart – mogą one znacząco ułatwić skompletowanie dokumentacji dotyczącej produktów, opakowań i gospodarowania odpadami.

Jeśli masz problemy ze sporządzeniem sprawozdania lub wolisz poświecić czas swojej działalności, miło nam będzie zapewnić wsparcie. Zapraszamy do kontaktu!


https://www.pit.pl/aktualnosci/nowy-termin-skladania-sprawozdania-o-wytworzonych-odpadach-i-o-gospodarowaniu-odpadami-za-2019-rok-994123

Kto powinien złożyć sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami?https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000797/U/D20200797Lj.pdf