Stowarzyszenie

Stowarzyszenie to organizacja społeczna, która zrzesza ludzi o podobnych zainteresowaniach lub celach. Istnieje kilka rodzajów stowarzyszeń różniących się zasadami funkcjonowania. Czym dokładnie jest stowarzyszenie, jakie cele posiada i jakie rodzaje można wyróżnić? Czy każdy może należeć do stowarzyszenia?

Czym jest stowarzyszenie i kto może do niego należeć?

Stowarzyszenia to organizacje obywatelskie o charakterze non-profit. Działają one zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 roku. Należeć do nich mogą obywatele posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, a więc po ukończeniu 18 roku życia. W przypadku młodszych osób potrzebna jest zgoda przedstawiciela ustawowego.

Jakie rodzaje stowarzyszeń można wyróżnić?

Wyróżnić można kilka rodzajów stowarzyszeń. Stowarzyszenia zwykłe nie mają zdolności do czynności prawnych. Aby je powołać, wystarczą trzy osoby, które muszą uchwalić regulamin. Tego typu stowarzyszenie nie może łączyć się w związki stowarzyszeń oraz prowadzić działalności gospodarczej. Drugi rodzaj stowarzyszeń to stowarzyszenia ogrodowe, które działają zgodnie z ustawą z 13 grudnia 2013 roku i odnoszą się jedynie do zakładania i prowadzenia ogrodów działkowych. Ostatnią grupą są stowarzyszenia rejestrowe. Posiadają one osobowość prawną, mogą łączyć się w związki stowarzyszeń oraz przyjmować dotacje. Tego rodzaju stowarzyszenia muszą być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Stowarzyszenia to organizacje obywatelskie, które zrzeszają ludzi o podobnych celach. Wyróżnić można kilka rodzajów stowarzyszeń, jak zwykłe, ogrodowe i rejestrowe.