Tarcza Antykryzysowa – jak możesz poprawić płynność finansową swojej firmy do końca lipca 2020?

W dobie kryzysu gospodarczego podczas planowania rozwiązań w ramach Tarczy Antykryzysowej, priorytetem było zachowanie płynności finansowej firm. Liczne dofinansowania i zwolnienia z opłat były narzędziami, które przez ostatnie kilka miesięcy znacząco pomagały utrzymać płynność finansową wielu przedsiębiorstw. Jakie kroki podjąć w lipcu, by skorzystać z oferowanego wsparcia?

Świadczenie postojowe – czy nadal funkcjonuje?

O nieoskładkowane i nieopodatkowane świadczenie postojowe mogą starać się przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności przed 1 kwietnia i którzy wykażą, że w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku ich przychód obniżył się o 15% w stosunku do miesiąca poprzedzającego ten miesiąc (składając wniosek za lipiec, należy udowodnić, że przychody za czerwiec są o 15% niższe niż w maju). Świadczenie postojowe nie może być jednak wypłacone więcej niż trzy razy, i to tylko w przypadku, gdy przedsiębiorca bądź zleceniobiorca oświadczy, że sytuacja materialna nie uległa poprawie. W przypadku chęci wystąpienia o kolejne postojowe, od 24 czerwca wniosek RSP-CK lub RSP-DK składa się elektronicznie przez PUE ZUS.

PIT, CIT i VAT – przedłużenie terminów

Przesunięcie terminu złożenia zeznania CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) dotyczy podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od początku grudnia 2019 do końca marca 2020 roku, oraz którzy osiągają dochody wolne od CIT lub ich przychody z działania w sferze pożytku publicznego to 80% całości przychodów. Termin dostarczenia zeznania przesunięto do 31 lipca 2020 r. Podatnicy, którzy ponieśli negatywne konsekwencje z powodu pandemii koronawirusa, muszą też pamiętać o zmianach w terminach przekazania do urzędu skarbowego zaliczek na podatek i zryczałtowany podatek dochodowy. Zmiana terminów dotyczy wpłat w:

  • marcu – do 20 sierpnia 2020 r.,
  • kwietniu – do 20 października 2020 r.,
  • maju – do 20 grudnia 2020 r.

Od 1 lipca obowiązuje też nowa matryca stawek VAT. Z kolei nowe regulacje dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego VAT będą stosowane od początku października 2020 r. dla wszystkich podatników. Co więcej, każda rada gminy do 30 września może przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym, których płynność finansowa uległa pogorszeniu podczas pandemii, przedłużyć termin płatności rat podatku od nieruchomości.

Sprawdź również:  Pomoc dla firm zatrudniających do 50 osób – jakie udogodnienia przewiduje Tarcza Antykryzysowa

Zgłoszenie danych do CRBR przez spółki wpisane do KRS przed październikiem 2019 roku

13 lipca upływa termin dokonania zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych przez spółki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed 13 października 2019 r. W przypadku przekroczenia terminu, złożenie czynnego żalu nie zagwarantuje obrony przed karami administracyjnymi, których wysokość może sięgać nawet 1 mln PLN.

Pożyczki i kredyty dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej 4.0

Jednym z ułatwień wprowadzonych w ramach Tarczy Antykryzysowych 4.0, jest możliwość zawieszenia spłaty kredytu (zarówno, gdy chodzi o raty kapitałowe, jak i odsetkowe) na określony czas. Z wakacji kredytowych mogą skorzystać osoby, które po 13 marca 2020 r. straciły pracę lub główne źródło dochodu. Wniosek składa kredytobiorca. Najłatwiej zgłosić go zdalnie – drogą mailową lub poprzez internetowy system bankowy.

Przedsiębiorcy mogą również starać się o udzielenie dofinansowania w formie mikropożyczki w wysokości do 5000 PLN. Jej spłata musi zostać wykonana w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy. Istnieje jednak możliwość jej umorzenia bez konieczności składania wniosku, jeżeli przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres minimum 3 miesięcy od jej udzielenia. Wniosek może złożyć każdy mikroprzedsiębiorca, który nie tylko zatrudniał w ciągu roku nie więcej, niż 10 pracowników, ale też którego roczny dochód netto nie przekraczał 2 mln euro. Wniosek o pożyczkę można składać drogą pocztową do urzędu lub w formie elektronicznej (w drugim przypadku niezbędne będzie posiadanie podpisu elektronicznego bądź profilu zaufanego).

Zatory płatnicze – jak skorzystać z ulgi podatkowej na złe długi

Przedsiębiorca, który nie otrzymał pieniędzy od kontrahentów, czyli spotkał się z zatorem płatniczym, w ramach Tarczy Antykryzysowej 4.0 może skorzystać z ulgi podatkowej na złe długi. Nowe udogodnienia skracają czas oczekiwania z 90 dni od upływu terminu płatności, do 30 dni. Oznacza to, że przedsiębiorca nie musi już czekać około trzech miesięcy na to, by w rozliczeniach miesięcznych ująć brak regulacji danej należności. W ten sposób w najbliższym rozliczeniu zapłaci on niższą zaliczkę na PIT/CIT, co jednocześnie wpłynie na poprawę płynności finansowej.

Sprawdź również:  Tarcza Antykryzysowa 4.0 - zmiany w terminach i nowe udogodnienia

Profesjonalna pomoc – uzyskaj dofinansowanie z Vattax

Blisko 30-letnie doświadczenie w branży sprawia, że obsługujemy kilkuset podmiotów różnej skali działalności (od wielotysięcznych organizacji po 1-osobowe działalności gospodarcze) i branż. Nasi klienci w ramach Tarczy Antykryzysowej uzyskali już kilkanaście milionów dofinansowania. Sprawdź naszą ofertę i skorzystaj ze zwolnień z ZUS-u, ulg podatkowych IP BOX i dodatkowego dofinansowania.