Tarcza Antykryzysowa – jak możesz poprawić płynność finansową swojej firmy do końca lipca 2020?

tatcza antykryzysowa jak poprawic płynność finansową

Pomoc finansowa, jakiej rząd udziela przedsiębiorcom w ramach Tarczy Antykryzysowej, ma ogromne znaczenie. Wielu firmom umożliwiła ona utrzymanie płynności finansowej i pozostanie na rynku mimo kryzysu gospodarczego. Trudna sytuacja wymuszała natychmiastowe działania, dlatego wiele osób skorzystało z udogodnień, jakie proponował ZUS. Jeśli należysz do grupy osób, które pobierały wsparcie finansowe na łagodzenie skutków COVID-19, upewnij się, że dochowałeś poprawności w prowadzeniu swojej ewidencji.

Dlaczego kontrola musi zostać przeprowadzona?

Do tej pory weryfikacja składanych wniosków była przeprowadzana w podstawowym zakresie. Wynikało to z dużej liczby napływających oświadczeń – by wszystkie rozpatrzyć, potrzeba było ogromnych nakładów czasu. Liczyła się też szybkość reakcji, gdyż tylko pomoc udzielona sprawnie mogła okazać się skuteczna.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który zamierza przeprowadzać ponowną weryfikację w porozumieniu z Krajową Administracją Skarbową, głównie pomagał za pomocą zwolnienia określonych podmiotów z płacenia składek ZUS oraz wypłacał świadczenie postojowe. Brak możliwości szybkiego przeprowadzenia szczegółowej kontroli stanu faktycznego oznaczał bazowanie na oświadczeniu wnioskodawcy. I choć Tarcza pomogła wielu przedsiębiorcom, niezbędne jest ponowne określenie, czy wszystkim podmiotom słusznie udzielono wsparcia.

Potencjalne trudności z kontrolą

Warto pamiętać, że kolejne tarcze wychodziły co miesiąc – pierwszą uchwalono w marcu, a kolejne w kwietniu, maju i czerwcu. To również dawało mało czasu na szczegółowe zapoznanie się z każdym wnioskiem. Co więcej, treść każdej z Tarcz Antykryzysowych rozszerzała zakres udzielanej pomocy. Ustawy zmieniały się kilkukrotnie w niezwykle krótkim czasie, nierzadko uzupełniając się wzajemnie i zwiększając wymiar wsparcia. To również przyczyniało się do trudności weryfikacji.

Jak będzie przebiegała kontrola?

Ponowna szczegółowa weryfikacja będzie poprzedzona upewnieniem się Inspektora, czy firma chroni pracowników przed koronawirusem. Podczas typowo przebiegającej kontroli podatkowej ustala się rzeczywisty stan rzeczy. W związku z tym pracodawca ma obowiązek przedstawić organowi skarbowemu wszelkie żądane dokumenty i księgi. Kontrola przeprowadzana jest przeważnie w siedzibie płatnika i kończy się wraz z dostarczeniem płatnikowi protokołu kontroli.

W przypadku pobierania dofinansowania w ramach zwalczania negatywnych skutków gospodarczych związanych z COVID-19, dokładnie analizowany będzie spadek obrotów i jego związek z pandemią. Najistotniejsze jest wykazanie, że powodem spadku zysków nie były inne czynniki. Ważne jest też sprawdzenie, czy wniosek został wypełniony wedle specyficznych dla branży wytycznych. W przypadku kontroli wszystkie niejasności przedsiębiorca ma prawo interpretować na swoją korzyść, a jeśli ZUS nie uzna owej interpretacji – można wystąpić na drogę sądową.

Jak przygotować się na kontrolę

Zawiadomienie o planowanej kontroli przedsiębiorca powinien otrzymać minimum 7 dni przed wszczęciem kontroli. Zanim jednak do niej dojdzie, masz czas, by samodzielnie się do niej przygotować. Przede wszystkim zastanów się ponownie nad obszarami, które budziły wątpliwości w momencie aplikowania. Po ich identyfikacji możesz przygotować odpowiednie dokumenty, które potwierdzą spełnienie przez Ciebie wymogów.

Jeśli nie masz czasu na dokładne sprawdzanie swojej dokumentacji i potrzebujesz w tym zakresie wsparcia, skontaktuj się z nami. W ramach współpracy możemy nie tylko przejąć prowadzenie ksiąg rachunkowych, ale też dokonamy wszystkich niezbędnych korekt w ewidencji. Od początku epidemii Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła ponad 10 tysięcy kontroli, za które na przedsiębiorców nałożono łącznie ponad 2 miliony kar finansowych.


https://archiwum.rp.pl/artykul/1433759-PIP-rusza-na-wojne-z-Covid-19.html#.XzMViCgzY2w


https://www.ey.com/pl_pl/biuletyn-podatkowy-i-prawny/alerty-ey/2020/08/kontrole-wsparcia-uzyskanego-w-ramach-tarczy-antykryzysowej


https://www.biznesinfo.pl/kontrola-skarbowa-230720-pt-zus-tarcza-antykryzysowa


https://ksiegowosc.infor.pl/zus-kadry/skladki/4636218,ZUS-zapowiada-kontrole-w-przedsiebiorstwach-korzystajacych-z-tarcz-antykryzysowych.html


https://www.zus.pl/firmy/kontrola/jak-przebiega-kontrola


https://www.ifirma.pl/blog/czynnosci-sprawdzajace-a-kontrola-podatkowa.html