Temperatura w miejscu pracy w okresie letnim oraz obowiązki pracodawcy z tym związane

Lato to okres, kiedy dominują wysokie temperatury. Nie wszyscy mają taką możliwość, by w tym czasie opalać się beztrosko na słońcu. Część ludzi z pewnością będzie wtedy w pracy, starając się jakoś przetrzymać te niezbyt komfortowe warunki. Z tego względu, wysokie temperatury w miejscu pracy to powracający temat co roku. Gdy słupek rtęci za oknem sięga nawet 30°C, to pracodawcy powinni dopełnić wszelkich starań, aby warunki w zakładzie pracy, były wtedy odpowiednie dla wszystkich. W ramach tego należy przypomnieć sobie o obowiązujących przepisach, jakie wiążą się z obowiązkami pracodawcy wobec pracowników podczas letnich upałów.

Dopuszczalne warunki pracy, określone w przepisach prawa

Już na początku, warto nadmienić, że maksymalna temperatura w zakładzie pracy, nie została ustalona wedle regulacji prawa pracy. Za to w przepisach BHP zostało jasno określone, że w pomieszczeniach, gdzie jest wykonywana praca, na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek zapewnienia odpowiedniej temperatury, w zależności od rodzaju wykonywanej pracy. Mimo że nie zostały wymienione w przepisach prawa pracy maksymalne wskaźniki, a jedynie podkreślono jej minimalne wartości, to pracodawca i tak, nie może doprowadzić, aby w pomieszczeniach dochodziło do nadmiernie wysokich temperatur. W tym względzie specjaliści od przepisów BHP postanowili, aby nieprzekraczalna temperatura w pomieszczeniach zakładu pracy wynosiła 30°C. Również uwzględniono dwie inne maksymalne granice wskaźników, dopuszczalne w trakcie wykonywania ciężkiej pracy fizycznej w hali – 28°C, a w przypadku szczególnych warunków 26°C.

Niekomfortowe warunki pracy, mogą być spowodowane nie tylko poprzez wysoką temperaturę, ale i zbyt niską. Chociaż nie zostały ustalone przez ustawodawcę maksymalne wskaźniki w miejscu pracy, to określono jej dolne dopuszczalne granice. W związku z tym temperatura w zakładzie pracy i w niej znajdujących się pomieszczeniach, nie może przekraczać temperatury niższej niż:

  • 14°C – gdy względy technologiczne, są w stanie zapewnić taką temperaturę
  • 18°C – obejmuje prace realizowaną w biurze i w pomieszczeniach, gdzie wykonywana jest lekka praca fizyczna

Obowiązki nałożone na pracodawcę, w ramach wysokich temperatur w zakładzie pracy

Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę liczne obowiązki, w sytuacji, gdy temperatura w zakładzie pracy jest zbyt wysoka. W celu zadbania o jak najlepszy komfort pracy swoich pracowników w upalne dni pracodawcy muszą nieodpłatnie udostępnić podwładnym dostęp do wody pitnej. W ramach tej powinności trzeba pamiętać, że pracownikom biurowym umożliwia się dostęp wody do picia, gdy temperatura przekracza 28°C, a w przypadku pracowników wykonujących pracę na zewnątrz już powyżej 25°C. Odwołując się do kwestii dostępu wody, to trzeba również pamiętać, aby jego odległość nie przekraczała 75m od stanowiska pracy.

Do istotnych kwestii związanych z wysokimi temperaturami, panującymi w zakładzie pracy, jest także obowiązek skracania dnia pracy przez pracownika. Choć nie jest to wymagane przez przepisy prawa, to dopuszcza się takie działanie. W takiej sytuacji pracodawca nie może w żaden sposób, odtrącić pracownikowi z wynagrodzenia. Bez konsekwencji dla podwładnego skończy się także sytuacja, gdy nawet pracodawca zapewni odpowiednie warunki pracy, ale pracownik nie będzie w stanie wykonać zadań, za sprawą swego złego stanu psychofizycznego.

Do działań, jakie mogą uczynić pracodawcy w stronę komfortu pracownika w upalne dni, należą również:

  • wyznaczenie więcej przerw w pracy,
  • zapewnienie dopływu powietrza (np. wentylacja, klimatyzacja, wertikale itp.)

Obowiązki przełożonego wymienione powyżej, dotyczą wszystkich pracowników, zarówno zatrudnionych na umowę o pracę, jak i na podstawie umów cywilno-prawnych. Warto zaznaczyć, że pracodawcy, którzy nie dopełnią poszczególnych zasad, mogą spotkać się karą grzywny w wysokości od 1 tys. do 30 tys. zł, z tytułu nieprzestrzegania przepisów BHP.