Ułatwienia w podatkach (PIT i CIT) w związku z pandemią COVID-19

Ułatwienia w podatkach

31 marca 2020 roku uchwalono i podpisano ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a rządowa Tarcza Antykryzysowa z dnia na dzień powiększa liczbę ułatwień dla podatników. Liczne zmiany w podatkach dotyczą głównie przesunięcia terminów.

Wydłużenie terminu składania zeznań PIT i CIT

Zamiast do 30 kwietnia, podatnik może złożyć zeznanie roczne PIT do 31 maja. Tym samym do końca tego terminu nie obowiązują go sankcje za złożenie deklaracji podatkowej i zapłaty podatku po terminie. Rozliczając się na drukach PIT-37 i PIT-38 podczas korzystania z e-PIT-u, brak aktywności na koncie spowoduje zaakceptowanie przygotowanego rozliczenia – poprawki można skorygować poprzez e-PIT, e-Deklaracje lub na papierowym formularzu. Tam też, do końca maja można dodać lub zmienić organizację pożytku publicznego. Ewentualne niedopłaty wynikające z rozliczenia można uiścić w maju.

Jeśli zaś chodzi o zeznania CIT, podatnik, którego rok podatkowy zakończył się od 1 grudnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku, ma czas na złożenie zeznania o wysokości dochodu osiągniętego i wpłaty należnego podatku do 31 maja. Natomiast dla organizacji pozarządowych i podatników, którzy działają w sferze publicznej i uzyskali wyłącznie przychody wolne od podatku lub których przychody z działalności stanowiły minimum 80% łącznych przychodów, oraz których rok podatkowy zakończył się od 1 grudnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku, termin zostaje wydłużony do 31 lipca 2020 roku.

Strata podatkowa i zaliczki w formie uproszczonej

Dodatkowym ułatwieniem jest też możliwość odliczenia przez podatników PIT i CIT strat poniesionych w 2020 roku od dochodu za rok 2019. Dochód jednorazowo o kwotę 5 mln zł obniżyć mogą podatnicy, którzy rok wcześniej złożyli zeznanie podatkowe i którzy w 2020 roku ponieśli stratę w wyniku prowadzenia swojej pozarolniczej działalności gospodarczej oraz uzyskali łączne przychody o połowę niższe od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 roku. Aby tego dokonać, wystarczy bezpłatnie złożyć korektę zeznania w urzędzie skarbowym – ulgę można rozliczyć w ciągu pięciu kolejnych lat podatkowych.

Ponosząc negatywne konsekwencje pandemii, mali podatnicy PIT i CIT mają też możliwość zrezygnowania z opłacania zaliczek w formie uproszczonej za okres marzec-grudzień 2020 r., o czym mogą poinformować w zeznaniu podatkowym za 2020 rok. Zaliczki miesięczne mały podatnik obliczy od bieżących dochodów na ogólnych zasadach.

Ulga z tytułu darowizn

Od PIT i CIT można będzie odliczyć darowiznę pieniężną lub rzeczową, która została przekazana jako pomoc w walce z koronawirusem dla podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, Agencji Rezerw Materiałowych lub Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych. Wysokość odliczenia zależna jest od terminu przekazania darowizny:

  • Do 30 kwietnia 2020 r. – 200% wartości darowizny,
  • Od 1 do 31 maja 2020 r. – 150% wartości darowizny,
  • Od 1 czerwca do 30 września 2020 r. – kwota równa wartości darowizny.

Nowe przepisy sankcyjne dotyczące „złych długów”

Tarcza Antykryzysowa wprowadza też przepisy dotyczące PIT i CIT, które zwalniają z obowiązku uwzględniania niezapłaconych zobowiązań przy obliczaniu zaliczek. Wierzyciel skorzysta z ulgi tak, jak obecnie, a dłużnik nie będzie miał wyższych obciążeń. Istnieją dwa warunki, by skorzystać z tego rozwiązania:

  1. Dłużnik musi ponieść w danym okresie rozliczeniowym negatywne skutki ekonomiczne (spowodowane COVID-19).
  2. Uzyskane przez dłużnika przychody w danym okresie rozliczeniowym muszą być niższe o 50% w stosunku do poprzedniego okresu rozliczeniowego. W przypadku podatnika, który swoją działalność rozpoczął w 2019 r., przychody muszą być o 50% niższe w stosunku do uzyskanych w 2019 r. przychodów.

Z tego rozwiązania nie skorzystają podatnicy, którzy w 2019 r. stosowali formę opodatkowania bez ustalania przychodów, rozpoczęli działalność w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali przychodów lub rozpoczęli działalność w 2020 r.

Ceny transferowe – kiedy złożyć informację

Zmiany dotyczą również terminu złożenia pierwszej informacji o cenach transferowych za 2019 r. Podatnik zyskuje więcej czasu na złożenie elektronicznej deklaracji. Podatnicy, których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r. i trwał mniej niż 12 miesięcy, mieli 9 miesięcy na złożenie informacji. W związku z ułatwieniami, obecnie mają oni czas do 30 września 2020 r. Termin ten jest taki sam, jak dla podatników, którzy rozpoczęli rok podatkowy 1 stycznia 2019 r. Więcej informacji o cenach transferowych można znaleźć na stronie: https://www.podatki.gov.pl/wyjasnienia/uzupelnianie-dzialan-tarczy-antykryzysowej/.

Oprócz usług w zakresie obsługi księgowej, doradztwa podatkowego, usług kadrowo-płacowych, czy prowadzenia PPK, grupa Vattax świadczy wsparcie w zakresie pytań dotyczących Tarczy Antykryzysowej lub przygotowania dokumentacji w tym zakresie.

Więcej informacji na temat Tarczy Antykryzysowej na stronie: https://www.gov.pl/web/finanse/tarcza-antykryzysowa-dla-przedsiebiorcow-1-osobowa-dzialalnosc-gospodarcza.