Ulgi dla przedsiębiorców wynikające z pandemii COVID-19

Składki ZUS, świadczenia postojowe i pomoc finansowa dla przedsiębiorców na pracowników

Tarcza Antykryzysowa, czyli pakiet rozwiązań rządu chroniący polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią COVID-19, opiera się przede wszystkim na ochronie zdrowia, inwestycjach publicznych i wzmocnieniu systemu finansowego. Tarcza ma też pomóc w ochronie miejsc pracy i wspomóc finansowo przedsiębiorców – poniższe rozwiązania mają za zadanie ustabilizować gospodarkę i dać jej wystarczający do trwania impuls inwestycyjny.

Wsparcie ze strony ZUS – zwolnienia ze składek

Jedną z najważniejszych form wsparcia jest zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP i FEP na 3 miesiące (marzec, kwiecień i maj) firm małych (zatrudniających do 9 osób) i jednoosobowych (z przychodem do 15 681 zł; osoby, które opłacały składki tylko za siebie). Jednocześnie przedsiębiorca i jego pracownicy zachowują prawo do świadczeń zdrowotnych i ubezpieczenia. Z tego ułatwienia nie skorzystają firmy, które nie regulowały należności od grudnia 2019 r.

Świadczenia postojowe dla osób zatrudnionych w ramach umowy cywilnoprawnej i samozatrudnionych

W przypadku osób wykonujących umowy cywilnoprawne (umowy zlecenie, agencyjne, o dzieło), gdy umowa nie doszła do skutku lub doszło do ograniczenia w jej realizacji z powodu COVID-19, przysługuje im świadczenie postojowe. Wynosi ono 80% minimalnego wynagrodzenia i jest nieoskładkowane i nieopodatkowane. Z zasady wynosi ono 2080 zł. Jeśli jednak suma przychodów z umów w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym wniosek o świadczenie postojowe został złożony wynosi do 1 299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2020 r.), świadczenie jest wypłacane w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Dla osób samozatrudnionych sprawa wygląda podobnie – jednorazowe świadczenie w ramach rekompensaty za utratę przychodów spowodowaną COVID-19 może zostać wypłacone:

  • W wysokości 2080 zł, jeśli działalność została rozpoczęta przed 1 lutego 2020 r. i przychód uzyskany w miesiącu przed miesiącem, w którym złożone zostało świadczenie postojowe był do 15% niższy od przychodu z poprzedniego miesiąca i nie przekroczył 300% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS. Świadczenie w wysokości 2080 zł można otrzymać również wtedy, gdy rozpoczęta przed 1 lutego 2020 r. działalność została zawieszona po 31 stycznia 2020 roku i uzyskany przychód w miesiącu przed miesiącem złożenia wniosku o świadczenie nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS,
  • W wysokości 1 300 zł, jeśli podatek jest rozliczany kartą podatkową oraz gdy samozatrudniony jest zwolniony z opłacania podatku VAT.

Dodatkowo, samozatrudnieni oraz przedsiębiorcy firmy każdej wielkości mogą skorzystać z ulgi w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej. Wszystkie dodatkowe informacje i niezbędne wnioski (dotyczące zwolnienia ze składek, świadczeń postojowych i ulgi w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej) znajdziesz na stronie ZUS: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/3264398. Z kolei by dowiedzieć się więcej o zmianach przepisów o dodatkowym zasiłku opiekuńczym, warto odwiedzić stronę: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zmiany-w-dodatkowym-zasilku-opiekunczym/3264328. Można też skorzystać ze specjalnej infolinii telefonicznej ZUS: 22 560 16 00.

Ochrona miejsc pracy – dostępna pomoc finansowa dla przedsiębiorców na pracowników

Małe i średnie przedsiębiorstwa, mające problem z wypłatą wynagrodzeń dla pracowników, mogą złożyć wniosek o pożyczkę na ich sfinansowanie. Pożyczka udzielana jest w oparciu o dostarczone z wnioskiem dokumenty, których wypis można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/pozyczka-obrotowa-finansujaca-wyplate-wynagrodzen-w-sektorze-msp.

Przedsiębiorca może też skorzystać z 3 miesięcznego dofinansowania wynagrodzenia dla pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru ich pracy w wyniku COVID-19. By złożyć wniosek, niezbędne jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji – wypis niezbędnych dokumentów znajdziesz na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-pensji-swoich-pracownikow.

Inne ulgi i ułatwienia – gdzie znaleźć o nich informacje

Warto też pamiętać, że rząd nieustannie wzbogaca Tarczę Antykryzysową o nowe ulgi i ułatwienia, warto zatem na bieżąco śledzić wprowadzane zmiany na stronach rządowych poświęconych Tarczy Antykryzysowej: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa.

Jeśli szukasz dodatkowych informacji o tym, jak Tarcza Antykryzysowa może wesprzeć Twoją firmę, aktualne rozwiązania znajdziesz na stronie: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/wyszukaj-wsparcie-dla-swojej-firmy. By przeczytać o przewidywanych dla Twojej firmy ulgach, wystarczy wybrać na bocznym panelu strony jej wielkość. Możesz też kliknąć na odnośnik opisujący Twoje przedsiębiorstwo: firma jednoosobowa, mikrofirma, mała firma, średnia firma i duża firma.

Wiemy jednak, że ilość nowych przepisów może dla wielu osób stanowić problem, dlatego jeśli potrzebujesz kompleksowej usługi, lub wsparcia w wypełnieniu wniosków niezbędnych do starania się o ulgi, grupa Vattax świadczy usługi z zakresu wsparcia w zakresie Tarczy Antykryzysowej.

Tarcza Antykryzysowa wprowadza też dodatkowe wsparcie dla osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, cudzoziemców, rolników, samorządów, pacjentów oraz dla branż turystycznej, transportowej i budowlanej. Wszelkie podstawowe informacje znajdziesz na stronie: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/dodatkowe-wsparcie. Sprawdź też, co zrobić, by zmniejszyć ryzyko zakażeń w Twojej firmie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zalecenia-dla-przedsiebiorcow-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa.