Uwaga na fałszywych kontrolerów UODO!

Prowadzenie własnej działalności to bardzo odpowiedzialne zadanie. Stwierdzenie to, szczególnie tyczy się bezpieczeństwa przechowywanych w niej informacji, nie tylko finansowych, o dokonywanych transakcjach czy strategii prowadzonej przez firmę, ale również tych, które dotyczą ochrony danych osobowych.

Okazuje się, że w wyniku wejścia europejskiego rozporządzenia RODO, dla części osób podszywanie się za kontrolerów Urzędu Ochrony Danych Osobowych stanowi dobrą okazję do szybkiego wzbogacenia się czy kradzieży. W ostatnim czasie do prezesa UODO dotarły wszelkie sygnały, świadczące o występowaniu fałszywych kontrolerów u licznych polskich przedsiębiorców. Osoby, które się podają za kontrolerów, używają legitymacji oraz upoważnienia do przeprowadzania kontroli, jednakże są dokumenty w pełni podrobione, sfałszowane. W celu zachowania większego bezpieczeństwa przed oszustwami i wyciekiem danych osobowych warto zapoznać się z zaleceniami, do których dotarło biuro rachunkowe Vattax. Szczególnie że wedle słów prezesa UODO, w najbliższym czasie można spodziewać się wzmożonej ilości dokonywanych wizyt kontrolnych.

W jaki sposób zabezpieczyć się przed fałszywymi kontrolerami UODO

Do jednych z elementów, na które trzeba zwrócić uwagę w trakcie dokonywania inspekcji to wzór legitymacji, którym posługują się kontrolerzy podanego Urzędu. Aktualnie musi on spełniać wymogi z obowiązującego rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 22 kwietnia 2004. w sprawie wzorów imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Za punkt istotny w identyfikacji kontrolerów powinien uchodzić hologram – zabezpieczenie, które powinno znajdować się na każdej legitymacji, jakimi posługują się kontrolerzy UODO.

Aby przestrzec się przed fałszywą inspekcją, powinno się zapamiętać istotny fakt, że o każdej planowanej kontroli przeprowadzanej przez inspektorów UODO, będzie uprzednio wysłana wiadomość od podanego Urzędu. Nic nie stoi na przeszkodzie, by przy każdej wizycie, w ramach dokładniejszej weryfikacji i upewnienia się, czy dana osoba jest tą, za którą się podaje, skontaktować się telefonicznie pod numer 22/531-07-71. Urzędnik stacjonujący pod tym numerem, mając dostęp do danych kontrolerów, będzie mógł zweryfikować następujące informacje:

  • imię i nazwisko osoby, która przeprowadza kontrolę;
  • numer legitymacji;
  • informację, czy podająca się za kontrolera osoba ma upoważnienie do przeprowadzania inspekcji, w określonym podmiocie gospodarczym.

W razie dalszych wątpliwości i chęci pozyskania większej ilości informacji o prawidłowym przebiegu kontroli UODO możesz skorzystać z usług doradczych Vattax. Specjaliści z naszego biura rachunkowego są dokładnie zapoznani z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, dzięki czemu unikniesz wszelkich nieprzyjemności związanych z tematyką RODO.