Windykacja, czyli prawo dochodzenia naszej należności

Wraz z rozwojem naszego biznesu prędzej czy później znajdziemy się w sytuacji, w której współpracujemy z wieloma innymi firmami lub osobami. Wiąże się to z licznymi zobowiązaniami finansowymi, zarówno z naszej strony, jak i ze strony zewnętrznej. Niestety, musimy liczyć się z tym, że mogą zdarzyć się przypadki, w których kontrahenci będą unikać uiszczenia należnych nam płatności. Wtedy przychodzi czas na zwrócenie się w stronę windykacji.

Rodzaje windykacji

Windykacja w znaczeniu dosłownym oznacza dochodzenie roszczeń, a zatem naszej należności. Istnieje kilka podziałów charakteryzujących czynności windykacyjne – najczęściej spotykany to podział na windykację polubowną oraz sądową. Postępowanie polubowne stosowane jest w początkowej fazie dochodzenia należności. Polega ono na motywowaniu, przypominaniu dłużnikowi o istniejącym długu oraz wzywaniu do go zapłaty.

Windykacja polubowna

Na tym etapie często wspomina się o możliwych konsekwencjach braku spłaty długu. Wysyła się listy, e-maile, smsy, a także dzwoni bezpośrednio do danej osoby lub podmiotu. Ostatnie wezwanie do zapłaty powinno zawierać wyraźną informację, która przekaże dłużnikowi, że jeżeli nie zapłaci należnych nam pieniędzy, wówczas sprawę skierujemy do sądu. Bardzo istotne jest, aby wszelkie działania prowadzone w ramach windykacji polubownej dokładnie dokumentować – będą one stanowiły ważny dowód w postępowaniu sądowym.

Windykacja sądowa

Po wyczerpaniu wszystkich przedsądowych metod windykacji należności, przychodzi moment na wniesienie pozwu do właściwego sądu. Wielu przedsiębiorców boi się postępowania sądowego, gdyż w powszechnej opinii wiąże się ono z wysokimi kosztami. Obawy te są bezpodstawne, ponieważ kosztami postępowania zasadniczo obciążany jest dłużnik. Warto też pamiętać o bardzo istotnej roli czasu – roszczenie może się przedawnić. Dlatego też czasami nie warto zwlekać ze zwróceniem się do sądu – w przeciwnym razie możemy nigdy nie zobaczyć należnych nam pieniędzy.

Gdy sąd wyda orzeczenie o nakazie zapłaty, musimy wystąpić o nadanie tej decyzji klauzuli wykonalności. Następnie, jeśli dłużnik nie odwoła się od decyzji sądu, przychodzi czas, aby udać się do komornika sądowego – on rozpocznie postępowanie egzekucyjne. Jeżeli sprawy dotyczące windykacji wydają się skomplikowane, warto zwrócić się o pomoc. Firma Vattax odpowie na wszelkie możliwe pytania. Zadbaj o finanse swojej działalności już teraz!