Wysokość składek społecznych zależna od przychodów – zmiany w 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. doszło do zmian w zakresie naliczania wysokości składek społecznych. Osoby fizyczne prowadzące działalność na własny rachunek, będą mogły obniżyć ich pułap, dostosowując je proporcjonalnie do uzyskanych przychodów. By uniknąć wszelkich nieporozumień, należy zapoznać się z regulacją, mówiącą o osobach i typach działalności, których ta modyfikacja składek konkretnie dotyczy.

Wedle ustawy z 20 lipca 2018 r. zmiany są bezpośrednio związane z osobami fizycznymi, prowadzącymi swoją firmę, których roczny przychód z pozarolniczego tytułu nie wynosił w zeszłym roku więcej niż 30-krotność kwoty płacy minimalnej. Ci przedsiębiorcy będą mogli płacić mniejsze składki na ubezpieczenia społeczne. Z tego, co dotychczas wiadomo, to ich wysokość będzie ustalana proporcjonalnie do wygenerowanych przez firmę przychodów.

Opisana wyżej regulacja ma służyć poprawie przedsiębiorczości działalności gospodarczych na małą skalę, dostosowując ich wysokość obciążeń z tytułu wypłacania składek ubezpieczeń społecznych do możliwości finansowych firmy. Tego rodzaju zmiany mogą znacząco wpłynąć pozytywnie na rozwój firm w Polsce, pobudzając przedsiębiorców do aktywności zawodowej, ograniczając „szarą strefę” oraz zwiększając przeżywalność i rentowność polskich firm.

Warunki jakie należy spełnić do skorzystania z podanej preferencji

Duża część przedsiębiorców od tego roku może skorelować wymiar składek na ubezpieczenie społeczne z wysokością przychodów. Jednakże, aby skorzystać z tego udogodnienia, należy spełnić dwa istotne warunki:

  1. prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą, której roczny przychód z zeszłego roku nie przekroczył 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia.
  2.  posiadać firmę, przez co najmniej 60 dni kalendarzowych.

Wyżej określone przesłanki, mają służyć wyeliminowaniu nadużyć, wynikających z celowego zakładania/wznawiania działalności pod koniec roku, aby po nim opłacać składki od najniższej podstawy minimalnego wynagrodzenia.

Ponadto warto zaznaczyć, że podana nowelizacja uwzględnia również ograniczenie czasowe co do ustalanej podstawy składkowej, które może trwać maksymalnie w wymiarze 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy. Tym samym takie rozwiązanie ma mieć na celu poprawienie motywacji przedsiębiorców do dalszego rozwijania swojej działalności i trzymania się ogólnych, standardowych zasad. Stanowi też lepszą gwarancję dla ubezpieczonych, że osiągną oni szybko wymagany staż, który ich zakwalifikuje do otrzymania najniższego wymiaru emerytury.

Nieoceniona pomoc doradców z biura Vattax

W razie wątpliwości co do wysokości stawki i jej sposobu obliczania warto się skontaktować specjalistami w zakresie rachunkowości. Biuro Vattax służy pomocą doradczą, przekazując cenne rady i wsparcie dla Twojej firmy tak, by przedsiębiorcy byli na bieżąco z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi.