Zalety outsourcingu obsługi kadrowo-płacowej

Zarządzanie kadrami i płacami jest niezbędne w każdym przedsiębiorstwie. Niezależnie od tego, czy Twoja firma zatrudnia 2 osoby, czy 300 – prowadzenie działu kadr i płac wymaga wiele wysiłku. Znajomość wciąż zmieniających się przepisów prawnych, ich interpretacja, naliczanie pensji to tylko niektóre z problemów, które pojawiają się każdego dnia. Wszystkie czynności związane z kadrami, płacami, umowami to działania żmudne i czasochłonne. Z tego powodu, coraz więcej przedsiębiorców poznaje zalety outsourcingu obsługi kadrowo-płacowej.

Outsourcing – co to oznacza?

Na początek należy odpowiedzieć na pytanie – czym jest outsourcing i na czym polega? Pod tym słowem kryje się sposób prowadzenia działalności, oparty na przekazywaniu pewnych zadań, czynności, procesów czy projektów do realizacji zewnętrznemu podmiotowi. Przykłady outsourcingu można znaleźć w wielu przemysłach – producenci z branży elektronicznej rozrywki często przekazują prace nad jakimś konkretnym aspektem danej produkcji zewnętrznej firmie.

Proces ten jest również bardzo często prowadzony pod kątem kadrowo-płacowym. Ze względu na liczne zalety outsourcingu obsługi kadrowo-płacowej, tego typu usługi stają się coraz popularniejsze. Pierwszą z zauważanych korzyści jest redukcja kosztów finansowych firmy. Outsourcing jest zwykle rozwiązaniem tańszym od utworzenia i prowadzenia własnego działu kadr i płac.

Jakich kosztów unikniesz?

Poza samym wynagrodzeniem pracowników ustalonym w umowie o pracę lub innej formie zatrudnienia, firma zwykle ponosi też wiele innych kosztów. Zdecydowanie się na outsourcing kadrowo-płacowy oznacza uniknięcie wydatków związanych z utrzymaniem etatów, brak kosztów stałych (jak powierzchnia biurowa czy media). Zniwelowane zostaną też możliwe zobowiązania pieniężne dotyczące wszelkich inwestycji, jak szkolenia, zakup i wdrożenie odpowiednich systemów oprogramowania czy komputerów.

Zalety outsourcingu obsługi kadrowo-płacowej obejmują także zasób, którego wartość można uważać za najwyższą ze wszystkich – czas. Przekazanie obowiązków kadrowo-płacowych zewnętrznej firmie pozwala na zwolnienie Twoich pracowników z wykonywania czasochłonnych czynności administracyjnych. Dzięki temu mogą się oni skupić na realizacji celów strategicznych firmy, zachowując wysoką wydajność przy wykonywaniu swoich obowiązków.

Kwestia odpowiedzialności

Outsourcing kadrowo-płacowy oferuje Ci również możliwość przeniesienia odpowiedzialności (w pewnym stopniu) wobec instytucji publiczno-prawnych na zewnętrznego usługodawcę. Oznacza to, że firma zewnętrzna może reprezentować Cię we wszystkich czynnościach związanych z tego typu instytucjami, jak Urząd Skarbowy czy ZUS. Firma przygotuje wszelkie potrzebne dokumenty, a także złoży je za Ciebie.

Wyżej wymienione korzyści to nie wszystkie zalety outsourcingu obsługi kadrowo-płacowej. Tego typu ofertę przedstawia firma Vattax. Wachlarz naszych usług zawiera między innymi obsługę księgową, kadrowo-płacową czy doradztwo podatkowe. Już dziś skontaktuj się z nami i zapytaj o spersonalizowaną ofertę, którą przygotujemy specjalnie pod kątem indywidualnych potrzeb Twoich i Twojej firmy.