Zasady korzystania ze zwolnienia z VAT w 2021 r.

zwolnienie z vat

Przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność w sposób zorganizowany i ciągły podlegają obowiązkowi VAT, ale warto wiedzieć, że niektórym z nich przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia od tego podatku. Zwolnienie z VAT to bez wątpienia duży przywilej i szansa na rozwój zwłaszcza dla mniejszych przedsiębiorców. Kto może z niego skorzystać i jakie warunki trzeba spełnić, by było to możliwe w przypadku Twojej firmy? Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego artykułu.

Celem zwolnienia z opodatkowania jest przede wszystkim chęć wsparcia drobnych przedsiębiorców oraz ochrony wielu konsumentów przed wzrostem cen za towary i usługi. Zwolnienia z podatku VAT możemy podzielić na dwa rodzaje: są to te przedmiotowe oraz podmiotowe. Kto i kiedy może korzystać z tego rodzaju przywilejów?

Podmiotowe zwolnienie z VAT -przewidziane dla określonej grupy podatników

Zgodnie z przepisem art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług zwolnienie podmiotowe przysługuje określonej grupie podatników oraz jest nabywane z mocy prawa. Zwolnieniem z podatku VAT objęci są ponadto tylko ci podatnicy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym łącznej kwoty 200.000 zł. Pamiętaj, że podatnik korzystający ze zwolnienia podmiotowego nie ma jednak prawa do obniżania podatku należnego o podatek naliczony oraz zwrotu różnicy podatku lub kwoty podatku naliczonego co do zasady. Jeśli chcesz zrezygnować ze zwolnienia podmiotowego  od VAT, musisz złożyć pisemne zawiadomienie o takim zamiarze do naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym chcesz takowego zwolnienia. Podatnicy dopiero rozpoczynający wykonywanie czynności opodatkowanych w danym roku – powinni natomiast złożyć takie oświadczenie przed dniem wykonania wspomnianego prawnie obowiązku.

Kogo obowiązuje zwolnienie przedmiotowe z podatku VAT?

Zwolnienie przedmiotowe obowiązuje przedsiębiorców ze względu na rodzaj prowadzonej przez nich jako podatników działalności. Jeśli chcesz wiedzieć, jakie dokładnie czynności podlegają takiemu zwolnieniu z VAT, dokładnie zapoznaj się z art. 43 ust. 1 ustawy o VAT. Wśród wielu branż, w których występuje wspomniane tutaj zwolnienie z VAT można wymienić chociażby usługi medyczne, usługi finansowe, czy też usługi edukacyjne. W przeciwieństwie do zwolnień podmiotowych z podatku VAT te przedmiotowe mają charakter obligatoryjny, to znaczy nie możesz z nich zrezygnować.

Jak wygląda zwolnienie z VAT w 2021 roku?

Od 1 stycznia 2021 roku zmieniło się brzmienie art.113 ust. 113 pkt. 1 lit. f) i g) ustawy o podatku VAT.Co to oznacza w praktyce dla przedsiębiorców? Wspomniana modyfikacja w pierwszym z przepisów polega na skreśleniu wyrazów „i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego”, z kolei zmiana w drugim z przepisów dotyczy rozszerzenia katalogu czynności, które wyłączają z możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego o dostawy akcesoriów do pojazdów samochodowych oraz motocykli. W tym miejscu warto jednak podkreślić, że w bieżącym roku został utrzymany limit podmiotowego zwolnienia z VAT i wciąż wynosi on 200.000 złotych, przy czym do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku oraz innych czynności związanych między innymi: ze sprzedażą wysyłkową z terytorium kraju oraz sprzedażą wysyłkową na terytorium kraju, z odpłatną dostawą towarów i odpłatnego świadczenia usług, z odpłatną dostawą towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych, które nie podlegają amortyzacji.

Jak powrócić do podmiotowego zwolnienia od VAT?

W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce i na świecie oraz liczne obostrzenia z niej wynikające coraz więcej przedsiębiorców poważnie rozważa możliwość powrotu do zwolnienia z VAT. Jeśli i Ty szukasz podobnych oszczędności w związku ze znacznymi spadkami obrotów swojej firmy, pamiętaj że musisz spełniać trzy istotne warunki: 

  • Twoje obroty za 2020 rok nie przekroczyły limitu 200000 zł,
  • Nie prowadzisz działalności w branżach objętych wyłączeniem z tego zwolnienia, 
  • Twoje prawo do zwolnienia z VAT albo dobrowolna z niego rezygnacja dotyczy sytuacji co najmniej sprzed roku.

Jeśli jako podatnik spełniasz powyższe warunki, powinieneś złożyć aktualizację formularza VAT-R w terminie 7 dni, począwszy do dnia, w którym nastąpi zmiana. Pamiętaj, że powrót do zwolnienia z VAT może czasem wiązać się obowiązkiem korekty podatku naliczonego. Jeśli masz wątpliwości związane ze zwolnieniem od VAT w roku 2021 lub nie wiesz, jakie formalności trzeba spełnić, by w dobie pandemii liczyć na zwolnienie z VAT, zachęcamy do kontaktu z naszym biurem rachunkowo-księgowym. W ramach naszej działalności oferujemy Ci kompleksową obsługę między innymi w zakresie doradztwa podatkowego, prowadzenia ksiąg handlowych, prowadzenia rejestrów sprzedaży i zakupów na potrzeby podatku VAT