Zerowy PIT dla młodych – projekt nowo wprowadzonej ustawy

3 lipca odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy, dotyczącej wprowadzenia zerowego podatku dla osób młodych, a więc tych, którzy nie ukończyli jeszcze 26 roku życia i ich dochody nie przekraczają kwoty 85,5 tys. zł. One będą zwolnione z PIT i taka regulacja ma podobno ujrzeć światło dzienne już od 1 sierpnia 2019 roku.

Kulisy powstawania projektu ustawy o zerowym PIT dla młodych

Główny punkt, a więc zerowy PIT dla młodych jest wynikiem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych, przedłożony przez ministra finansów.

Na podstawie jego treści jasno wynika, że ma być usunięty 18-procentowy PIT dla osób pracujących, których wiek nie przekroczył 26 lat. Regulacja ta ma już obowiązywać od 1 sierpnia 2019 r. i wedle wypowiedzi Centrum Informacyjnego Rządu, szacuje się, że z tego udogodnienia może skorzystać nawet ponad 2 mln młodych. W rezultacie osoby w tym przedziale wiekowym będą otrzymywały o wiele wyższe wynagrodzenie. O podobnym charakterze rozwiązania występują już w takich krajach jak: Belgia, Czechy czy Francja.

Zerowy PIT dla młodych

Z uzyskanych informacji można się dowiedzieć, że zerowy wymiar PIT-u ma być nałożony na przychody z pracy, a więc te o wymiarze stosunku służbowego, pracy nakładczej, stosunku pracy, a także spółdzielczego stosunku pracy, jak również umowy zlecenia, jakie są zawierane z firmami. Dotyczy to młodych osób, których wiek nie przekroczy 26. roku życia, a wśród nich tych, których zarobki w roku podatkowym nie będą wynosiły więcej niż 85 tys. 528, czyli dokładnie tyle ile wynosi górna granica pierwszego przedziału skali podatkowej.

Biorąc pod uwagę te dane, obliczono, że wraz z wejściem w życie projektu, limit przychodu na rok 2019 ma wartość 35 636,67 zł, a więc dokładnie wysokości 5 miesięcy pracy, jaka pozostanie na przypadający rok.

Wedle dalszych postulatów projektu, na bieżący rok płatnicy ci nie będą musieli obliczać i pobierać zaliczek na PIT (w ciągu tych 5 miesięcy obowiązywania ustawy), oczywiście, jeśli płatnik wcześniej złoży odpowiednie oświadczenie, mówiące o objęciu zwolnieniem PIT całego jego dochodu z podanego roku. Ci podatnicy, którzy z kolei nie złoża omawianego zaświadczenia, zwrot podatku otrzymają w zeznaniu rocznym za rok 2019. Trzeba też pamiętać, że oświadczenie to nie będzie już obowiązywać w 2020 r, Od tego roku z pensji nie będzie bowiem pobierana zaliczka, co w rezultacie da podwyższoną pensje.

W razie wątpliwości w kwestiach nadchodzących ustaw i nowelizacji, zachęcamy do skorzystania z pomocy biura rachunkowego Vattax. Nasi eksperci na bieżąco aktualizują zmiany zachodzące w przepisach prawa finansowego, administracyjnego czy podatkowego. W tym względzie serdecznie zapraszamy więc do zapoznania się z naszą ofertą firmy, osoby prywatne, jak i klientów biznesowych.