Zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych tylko do 13 lipca

zgłoszenie beneficjentów

Przypominamy, że 13 lipca 2020 r., upływa termin zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Obowiązek dotyczy spółek prawa handlowego, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed 13.10.2019 r.

Spółki wpisane do KRS po tym terminie, informacje do CRBR muszą zgłaszać nie później niż ciągu 7 dni od wpisania do KRS.

Nasz Dział Prawny służy wsparciem w zakresie przygotowania zgłoszenia do CRBR, w razie zainteresowania zapraszamy do kontaktu.

https://www.prawo.pl/podatki/zgloszenie-beneficientow-rzeczywistych-w-crbr,501490.html