Zysk

Słowo „zysk” bardzo często używane jest w codziennym życiu, jednak nie każdy wie, co dokładnie ono oznacza. Jak prawidłowo można zdefiniować zysk w oparciu o przychód i koszty? Jakie trzy podstawowe funkcje pełni zysk w przedsiębiorstwie i dlaczego jest on tak ważny w odniesieniu do inwestorów?

Czym jest zysk?

W przypadku przedsiębiorstwa zysk to różnica pomiędzy przychodami a kosztami poniesionymi w celu zakupu produktów. O zysku można mówić tylko wówczas, gdy przychody są wyższe niż koszty. By dobrze zrozumieć pojęcie zysku, warto zdefiniować czym jest przychód i koszty. Przychód to wszystkie pieniądze, które przedsiębiorca otrzymuje za sprzedaż swoich produktów lub usług w danym okresie, natomiast koszty to wydatki, które musi on pokryć jak wypłata wynagrodzenia pracownikom czy opłata czynszu.

Jakie funkcje w przedsiębiorstwie pełni zysk?

Wyróżnić można trzy podstawowe funkcje zysku.

Po pierwsze zysk wskazuje w pewien sposób, czy przedsiębiorstwo rozwija się prawidłowo, gdyż określa, czy biznes jest opłacalny. Po drugie zysk wynagradza ponoszone ryzyko, a po trzecie zysk przyciąga nowych inwestorów. Jeśli firma rozwija się prawidłowo i działa efektywnie, inwestorzy chętniej przekażą pieniądze, gdyż widzą, że nie podejmują ryzyka.

O zysku można mówić, jeśli przychody uzyskane przez przedsiębiorstwo przewyższają koszty. Jest to podstawa funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Zysk pełni trzy podstawowe funkcje i jest niezwykle ważny jeśli chodzi o pozyskiwanie nowych inwestorów i rozwój firmy.