Akcyza na gaz ziemny

Akcyza to podatek nakładany na pewne towary, które są uważane za szkodliwe dla społeczeństwa lub nieodnawialne. Gaz ziemny jest jednym z zasobów naturalnych objętych akcyzą, które są opodatkowane w celu uzyskania przychodów dla rządu. Akcyza na gaz ziemny została po raz pierwszy wprowadzona w Indiach w 2005 roku.

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym gaz ziemny był zwolniony z podatku. Dnia 31 października 2013 roku przestało obowiązywać zwolnienie z opodatkowania akcyzą gazu ziemnego. Tym samym dnia 1 listopada 2013 roku w życie weszła nowelizacja wprowadzająca akcyzę na gaz ziemny przeznaczony do celów opałowych. Jednak ustawa o podatku akcyzowym przewiduje szereg zwolnień, których przedmiotem są wyroby gazu ziemnego przeznaczone do celów opałowych.

Akcyza za gaz ziemny – zwolnienia

Znowelizowana ustawa o podatku akcyzowym przewiduje zwolnienia od obowiązku płacenia akcyzy, których przedmiotem są wyroby gazowe do celów grzewczych.

 • gospodarstwa domowe
 • szkoły
 • szpitale
 • przedszkola
 • żłobki
 • jednostki użyteczności publicznej

Dodatkowo nowelizacja zwalnia z obowiązku płacenia akcyzy wyroby gazowe przeznaczone do:

 • produkcji energii elektrycznej
 • wyrobów energetycznych
 • skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej
 • przewozu towarów i osób koleją
 • procesów rolniczych, ogrodniczych, hodowli ryb
 • procesów metalurgicznych
 • procesów elektrolitycznych
 • procesów mineralogicznych
 • redukcji chemicznej

Podmiot pośredniczący, a finalny nabywca gazowy

Podmiot pośredniczący gazowy to taki, który:

 • dokonuje sprzedaży, eksportu lub importu wyrobów gazowych, dostawy i nabycia wewnątrzwspólnotowego
 • używa wyroby gazowe nieobjęte zwolnieniem od akcyzy
 • jest domem maklerskim nabywającym wyroby gazu ziemnego
 • jest spółką prowadzącą giełdę, nabywającą wyroby gazowe

Sprzedaż gazu ziemnego podmiotowi pośredniczącemu nie podlega opodatkowaniu akcyzą. Obowiązek podatku akcyzowego oraz rozliczenia z Urzędem Celnym spoczywają na odbiorcy. Nie musi on jednak płacić akcyzy, jeśli wykaże, że jest pośredniczącym podmiotem gazowym. w tym celu konieczne jest powiadomienie Urzędu Celnego o zamiarze rozpoczęcia działalności.

Jeśli zatem odbiorca okaże sprzedawcy kopię potwierdzenia, nie musi płacić akcyzy. W przeciwnym wypadku jest traktowany jako finalny nabywca, który jest zobowiązany zapłatą podatku według obowiązujących stawek.

Finalny nabywca gazowy jest podmiotem nabywającym lub importującym wyroby gazowe na terenie kraju. Sprzedaż gazu ziemnego takiemu nabywcy podlega opodatkowaniu akcyzą. Obowiązkiem nabywcy jest złożenie oświadczenia o celach zastosowania paliwa gazowego. Jest ono podstawą do zastosowania odpowiedniej stawki podatkowej lub zwolnienia. Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym wprowadziła szereg zwolnień dla wyrobów gazowych. Obowiązek naliczania podatku oraz rozliczenia z Urzędem Celnym spoczywają na sprzedawcy.

Zastanawiasz się, ile wynosi akcyza na gaz ziemny? Jak i kiedy ją zapłacić?

Wysokość akcyzy na gaz ziemny

Stawki podatku akcyzowego na gaz ziemny są uzależnione od jego zastosowania i wykorzystania. Jeśli nie masz pewności jak płacić podatki akcyzowe, jakie są ich wysokości, lub jak uzyskać zwolnienie od akcyzy, skontaktuj się z nami. Grupa Vattax składającą się z kadry profesjonalistów oraz znajomości aktualnych przepisów pomoże Ci rozwiać wszelkie wątpliwości.