Finanse

O akcyzie na prąd

Polskie prawo definiuje akcyzę jako specjalny podatek od niektórych towarów, […]

Akcyza na węgiel

Podatki akcyzowe są podatkami pośrednimi od sprzedaży lub użytkowania określonych […]

Akcyza na gaz

Ustawa o podatku akcyzowym w postanowieniu z 6 grudnia 2008 […]

Akcyza na alkohol

Jednym z najbardziej powszechnych podatków akcyzowych jest podatek akcyzowy od alkoholu, […]

Akcyza na gaz ziemny

Akcyza to podatek nakładany na pewne towary, które są uważane […]