Podatki

O akcyzie na prąd

Polskie prawo definiuje akcyzę jako specjalny podatek od niektórych towarów, […]

Akcyza na węgiel

Podatki akcyzowe są podatkami pośrednimi od sprzedaży lub użytkowania określonych […]

Akcyza na alkohol

Jednym z najbardziej powszechnych podatków akcyzowych jest podatek akcyzowy od alkoholu, […]

Księgowość małej firmy

Prowadzenie działalności gospodarczej to zarówno szansa na znalezienie własnej niszy […]