Nowe dotacje z PFR – co warto wiedzieć na ten temat?

dotacje z pfr

Pandemia koronawirusa znacząco odcisnęła się na każdym z nas. Wpłynęła na życie osobiste, ale też na gospodarkę całego kraju. Wiele firm zagrożonych jest upadkiem. Dlatego warto skorzystać z dostępnego wsparcia przysługującego w ramach pomocy państwowej. Warto też zlecić usługi księgowe doskonałym specjalistom, którzy pomogą nam dobrać odpowiednie wsparcie Jednym ze źródeł finansowania przedsiębiorców w trudnej sytuacji jest Polski Fundusz Rozwoju. Już od dawna pojawiają się informacje o nowych dotacjach. Co ma się zmienić w tym zakresie?

Całkowite umorzenie subwencji z tarczy finansowej PFR, ale nie dla wszystkich.

Jedną z najlepszych wiadomości dla wielu przedsiębiorców jest informacja o całkowitym umorzeniu subwencji z tarczy finansowej. Jednak należy pamiętać, że będzie to możliwe pod pewnymi warunkami. Dlatego warto korzystać z usług księgowych firmy o zweryfikowanej jakości usług, aby uniknąć błędów.

Na początku warto wspomnieć, że na całkowite umorzenie subwencji z tarczy finansowej PFR mogą liczyć firmy działające w branżach objętych restrykcjami. Jednak to nie koniec wymagań, które muszą spełnić! Dodatkowo będą musiały wykazać skumulowany spadek przychodów w okresie od marca 2020 roku do marca 2021 roku o co najmniej 30%. Trzeba też pamiętać, że na razie nie zostało również zmienione kryterium dotyczące utrzymania zatrudnienia. Jeżeli nie, to możliwe, że niewiele firm będzie mogło skorzystać ze zwolnienia.

Przedsiębiorstwa objęte restrykcjami będą mogły skorzystać z jeszcze jednego wsparcia. Mianowicie, jeżeli odnotowują co najmniej 30% spadek obrotów w porównaniu do poprzedniego roku, będą mogły skorzystać z dofinansowania kosztów stałych dla firm z sektora MŚP. Będą mogły domagać się nawet pokrycia 70% tych wydatków.

Tarcza finansowa 2.0 z PFR

Wszystkie banki, które brały udział w pierwszej tarczy finansowej, zadeklarowały swój udział w kolejnej. W praktyce oznacza to, że przyjmować będą wnioski elektroniczne od mikro, małych i średnich firm z branż, które ucierpiały na skutek restrykcji. Będzie można je składać od 15 stycznia 2021 roku, a łączna pomoc wyniesie wyniesie 35 mld zł, z czego dla mikro i MŚP trafi ok. 10 mld zł.

Jednak nie wystarczy znaleźć się na liście branż, które ucierpiały na skutek restrykcji. Przedsiębiorstwa, aby otrzymać wsparcie, będą musiały wykazać spadek obrotów o minimum 30% w stosunku do analogicznego okresu w 2019 roku. Warto też wspomnieć, że wniosek mogą złożyć również firmy, które skorzystały z pierwszego wsparcia.

Każde wsparcie wiąże się z dodatkowymi obowiązkami

Kolejne wsparcia wydają się atrakcyjne dla przedsiębiorców i większość z ogromną radością z nich korzysta. Warto jednak pamiętać, że każde wsparcie wiążę się z dodatkowymi obowiązkami. Jeżeli więc mamy wątpliwości, czy warto składać wniosek o kolejne dofinansowanie, powinniśmy przeanalizować, czy to dla nas korzystne rozwiązanie. Dobrze więc zlecić outsourcing usług księgowych specjaliście, który prześledzi różne możliwości. Dzięki temu będziemy pewni, że skorzystanie z kolejnego wsparcia, nie będzie dla nas kłopotliwe.

W jaki sposób można wykorzystać subwencje?

Należy pamiętać, że z subwencji możemy skorzystać w określony sposób. Nie możemy ich wykorzystać na dowolne cele. O czym powinno się pamiętać?

  • Otrzymane środki mogą być wykorzystane jedynie na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, m.in. faktury, zakup sprzętu lub towaru, wynagrodzenie pracowników.
  • Środki z subwencji nie mogą być wykorzystane na wcześniejszą spłatę kredytów, leasingów lub innych tego typu instrumentów finansowych.
  • Dofinansowanie z PFR nie może być przeznaczone na pokrycie prywatnych wydatków właściciela oraz innych powiązanych z nim podmiotów.
  • Subwencje nie mogą być też wykorzystane na przejęcie innego przedsiębiorstwa lub akwizycję.

Należy również pamiętać, że nie można brać różnych dotacji na ten sam wydatek. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy każde z dofinansowań pokrywa tylko określony procent kosztów. Dlatego warto korzystać z najwyższej jakości usług księgowych, aby nie popełnić błędów przy wydatkowaniu środków.