Schemat podatkowy MDR – zmiany w terminach

Schemat podatkowy MDR

MDR (ang. Mandatory Disclosure Rules) jest informacją o schematach podatkowych, którą przekazuje się szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Raportowanie schematów podatkowych ma na celu zwiększenie efektywności w walce z nieuczciwymi podatnikami i ma wyeliminować agresywną optymalizację podatkową. Jest ona korzystna dla przedsiębiorców – raportowanie schematów podatkowych ogranicza bowiem kontrole podatkowe.

Kogo dotyczy schemat podatkowy MDR?

Raportowaniu w ramach MDR podlegają wszystkie schematy podatkowe (zarówno krajowe, jak i transgraniczne), które nie tylko mogą mieć wpływ na obowiązek podatkowy, ale też spełniają kryteria nałożone przez ordynację podatkową (schematy podatkowe krajowe) bądź dyrektywę MDR (schematy podatkowe transgraniczne). Do raportowania zobowiązane są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej:

  • Promotorzy – na przykład doradca podatkowy, adwokat, radca prawny, pracownik banku lub innej instytucji finansowej – podmiot, który opracowuje, oferuje, udostępnia lub wdraża uzgodnienia podatkowe,
  • Korzystający – podatnik, u którego udostępniane lub wdrażane jest uzgodnienie lub który jest przygotowany do wdrożenia uzgodnienia lub który dokonał czynności wdrożenia uzgodnienia,
  • Wspomagający – na przykład notariusz, księgowy, pracownik instytucji finansowych – podmiot, który podejmuje się opracowania, wprowadzenia do obrotu, organizowania, udostępniania do wdrożenia lub nadzorowania wdrożenia uzgodnienia.

Raportowanie schematów podatkowych krajowych i transgranicznych

Raportowanie krajowe MDR jest wykonywane, gdy korzystający jest podmiotem kwalifikowanym. Oznacza to, że przychody, koszty lub aktywa podmiotu przekraczają 10 mln euro lub schemat dotyczy rzeczy lub praw o wartości rynkowej większej niż 2,5 mln euro. W ramach schematu krajowego MDR, między korzystającym a promotorem, uzgodnione musi zostać kryterium głównej korzyści (którą zazwyczaj jest korzyść podatkowa, czyli obniżenie wysokości zobowiązania podatkowego) i jedna z ogólnych cech rozpoznawczych lub szczególna cecha rozpoznawcza lub inna szczególna cecha rozpoznawcza.

Raportowanie transgraniczne MDR jest wykonywane bez względu na to, czy podmiot jest podmiotem kwalifikowanym czy też nie. Schemat transgraniczny musi spełniać kryterium transgraniczne – oznacza to, że musi dotyczyć więcej niż jednego państwa (w tym co najmniej jednego państwa członkowskiego UE) oraz spełniać kryteria korzyści dotyczące schematu krajowego MDR. Wszystkie niezbędne informacje odnośnie MDR znajdziesz na stronie: https://www.gov.pl/web/kas/struktury-mdr.

Zmiany w terminach związane z COVID-19

Tarcza Antykryzysowa 4.0 zawiesiła terminy przekazywania raportów schematów podatkowych innych niż schematy transgraniczne od 31 marca 2020 roku do 30 dnia po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego. Poza samą Ordynacją podatkową i Tarczą 4.0, wpływ na obowiązek raportowania ma też nowelizacja z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie kilku ustaw, w tym Ordynacji podatkowej i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2020 r., przedłużające niektóre terminy.

Ponowne raportowanie transgraniczne to konieczność. Brak wszystkich informacji wymaganych przez Komisje Europejską sprawił, że wprowadzone przez Ministerstwo Finansów schematy wymagały poprawy. Nowe rozporządzenie umożliwia jednak ponowne raportowanie schematów transgranicznych: dla promotorów do 31 grudnia 2020, dla korzystających do 31 stycznia 2021, a dla wspomagających – do 28 lutego 2021. W przypadku raportowania po raz pierwszy (dla podmiotów, dla których obowiązek raportowy powstał lub powstanie 31 grudnia 2020 r.) terminy rozpoczynają bieg wraz z 1 dniem roku 2021. Do 30 kwietnia 2021 zostaje też przedłużony termin obowiązku złożenia MDR-3 i MDR-4 dla schematów podatkowych transgranicznych.