Księgowość małej firmy

księgowość małej firmy Vattax

Prowadzenie działalności gospodarczej to zarówno szansa na znalezienie własnej niszy na rynku pracy, jak również niezależność. Czasem pracownicy wykonujący zadania dla konkretnego pracodawcy są zachęcani do prowadzenia własnej działalności. Dla obu grup istotnym problemem, zwłaszcza na początku działalności, jest prowadzenie księgowości. Zawiłość przepisów i częste zmiany ustawodawcze sprawiają, że samodzielna rachunkowość dla osób bez stosownego wykształcenia i wiedzy nie jest polecana. Nie dość, że pochłonie dużo cennego czasu, to jeszcze ewentualne błędy grożą negatywnymi konsekwencjami, w tym karami pieniężnymi.

Optymalizacja kosztów i własnego czasu

Warunkiem pełnej satysfakcji z prowadzonego biznesu jest godziwa zapłata. Stąd kluczową kwestią jest minimalizacja kosztów oraz optymalizacja podatkowa. Przemyślana porada doświadczonej księgowej lub doradcy podatkowego pozwoli w ograniczaniu ponoszonych kosztów i w zaplanowaniu strategii działania.

Księgowa na etacie

O ile w dużych firmach zatrudnienie księgowej na etat ma sens związany z dużą ilością pracy i wyłącznością, to już mali przedsiębiorcy winni szukać innego rozwiązania. Optymalnym jest outsourcing usług księgowych, czyli korzystanie z usług biura rachunkowego o zweryfikowanej jakości usług. Dziś, kiedy coraz więcej zawodowej działalności wykonuje się zdalnie, również usługa księgowa może być świadczona zdalnie, bez konieczności przyjeżdżania klienta do biura rachunkowego.

Odpowiedzialność i poufność

Jest wiele programów księgowych, ale przy braku znajomości zagadnień i bez ciągłego doszkalania się, łatwo o błędy. Zlecając prowadzenie księgowość biuru rachunkowemu, przedsiębiorca ma zapewnioną również poufność. Żadne dane przedsiębiorstwa nie zostaną wykorzystane w niezgodny z prawem sposób. Należy dodać, że umowy między przedsiębiorcą a biurem księgowym konstruowane są w taki sposób, żeby za wszelkie ewentualne błędy i niedociągnięcia spowodowane przez biuro rachunkowe odpowiadało biuro rachunkowe. Korzystając z usług zweryfikowanego biura rachunkowego przedsiębiorca zyskuje terminowość i poprawność świadczonej usługi oraz wsparcie w tym kluczowym obszarze działalności.

Zakres usług

Specjalistyczne wsparcie biura księgowego obejmuje wiele obszarów. Do najważniejszych z nich należą: prowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie ewidencji podatkowej w celu wykonywania rozliczeń z fiskusem, sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych, prowadzenie ewidencji środków trwałych pozwalające na zaliczanie amortyzacji w koszty działalności, wewnętrzne kontrole finansowe, przeprowadzanie analiz strat i zysków, kontrola bieżących rozliczeń, reprezentacja firmy w instytucjach, kontrola przelewów w bankowości internetowej.
Oddzielną grupą zagadnień są sprawy związane z kadrami i płacami. Outsourcing usług kadrowo-płacowych to między innymi: prowadzenie akt osobowych, naliczanie wynagrodzeń, obsługa umów zlecenie i o dzieło, monitoring szkoleń BHP i badań lekarskich, przygotowywanie umów o pracę, sporządzanie i przesyłanie deklaracji do ZUS-u czy rejestracja pracowników.

Pozaksięgowe wsparcie

Outsourcing usług księgowych to tylko część z działań, które może świadczyć biuro rachunkowe. Kolejną z usług, szczególnie polecaną na początku działalności, jest doradztwo. Wykwalifikowani pracownicy biura księgowego na co dzień obcując z firmami z wielu branż, doskonale orientują się w specyfice lokalnego i ponadlokalnego rynku. Widzą więc, jakie czynniki ryzyka czyhają na przedsiębiorców i analizując sytuację finansową, potrafią podpowiedzieć sposób na rozwinięcie skrzydeł. Inną z usług, jakie może świadczyć biuro rachunkowe, jest opracowywanie planów biznesowych. To przydatna opcja zarówno dla początkujących przedsiębiorców, jak również firm planujących poszerzenie działalności. Biznesplan opracowany w taki sposób, żeby można było otrzymać dotacje na prowadzenie lub otwarcie działalności może wesprzeć firmę w kluczowych momentach działalności.