IP BOX – preferencyjne rozwiązanie w podatkach dochodowych od 1 stycznia 2019 r.

Projekty zmian na nowy rok w podatkach dochodowych, obejmują wprowadzenie ulgi podatkowej w postaci IP BOX. Opcja ta, zawarta w projekcie ustawy z dnia 24 sierpnia 2018 r. przewiduje wdrożenie w ustawach o CIT i PIT korzystnego dla podatników (i przedsiębiorców) rozwiązania, które zachęci ich do prowadzenia i komercjalizacji innowacyjnych przedsięwzięć w Polsce.

Zachęta podatkowa o wdzięcznej nazwie IP BOX funkcjonuje już w wielu krajach, takich jak: Wielka Brytania, Francja, Holandia, Węgry czy Słowacja. Posiadając prawa do własności intelektualnej i opodatkowania dochodów można uzyskać obniżoną stawkę podatkową (w Anglii wynoszącą blisko 10%) bądź też zwolnić część dochodów z opodatkowania, tak jak ma to miejsce w Luksemburgu w wysokości 80%.

Główne założenia i restrykcje związane z IP BOX

Projekt wspomnianej ustawy z 24 sierpnia 2018 r. polega na wprowadzeniu preferencyjnego opodatkowania 5% stawką podatkową dochodów, które podatnik lub przedsiębiorca otrzymuje w wyniku posiadania, bycia właścicielem praw własności intelektualnej. Może mieć prawo do korzystania lub własności, za sprawą umowy licencyjnej, prawa krajowego lub międzynarodowego (np. patent), czy za pośrednictwem posiadania kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Wchodzący w życie projekt ustawy daje też możliwość nabycia, zakupu kwalifikowanych praw intelektualnych, jeśli tylko podatnik zobowiązuje się podjąć kosztów związanych z ulepszaniem i rozwojem przysługujących mu praw.

Do uzyskania ulgi IP BOX czy też Innovation Box należy mieć dochód kwalifikujący się, czyli taki, który można uzyskać z tytułu uiszczenia opłat na bazie licencji, czy jakiejkolwiek innej należności, która wiąże się z wykorzystaniem kwalifikowanego prawa własności. Kolejnym wymogiem do otrzymania powyższej ulgi, jest konieczność prowadzenia przez podatnika działalności o o profilu badawczo-rozwojowym, która jest ściśle związana z wytworzeniem, rozwojem i komercjalizacją kwalifikującego się prawa własności intelektualnej. Osoby, które będą chciały otrzymać wspomnianą ulgę, będą także zobowiązane do prowadzenia dokładnej, szczegółowej ewidencji rachunkowej, na podstawie której obliczona zostanie podstawa opodatkowania, uwzględniając w tym poniesione koszty prowadzenia prac badawczo-rozwojowych oraz osiągane dochody, w wyniku wykonywania tychże prac.

Więcej istotnych szczegółów związanych z ulgą podatkową IP BOX, będziesz mógł otrzymać od specjalistów z biura rachunkowego Vattax. Wiedza i doświadczenie naszych fachowców, z pewnością pomoże Ci zapoznać się i zrozumieć obowiązujące aktualnie przepisy prawa.