Istotne zmiany w CIT i PIT od początku roku 2019 r.

13 listopada 2018 r. została podpisana przez prezydenta ustawa z 23 października 2018 r. dotycząca zmian w przepisach m.in. o podatku dochodowym od osób fizycznych i o podatku dochodowym od osób prawnych. Wskazana nowelizacja obejmująca liczne ustawy związane z podatkami jest bardzo ważna, dlatego też wskazane jest, aby zapoznać się z jej treścią, zanim większość z istotnych zmian wejdzie w życie już 1 stycznia 2019 r.

Zmienione przepisy, obowiązujące wraz z nadejściem kolejnego roku, mają na celu zwiększyć czytelność i precyzję aktualnie istniejących regulacji, upraszczając tym samym realizację przez obywateli obowiązków, związanych z podatkami. Z tego względu wyszczególniamy najważniejsze informacje dotyczące nowelizacji, z podziałem na poszczególne rodzaje podatków.

Istotne zmiany w zakresie ustawy o PIT

Do jednych z ważniejszych zmian w podanej nowelizacji, należy możliwość łącznego opodatkowania małżonków i preferencyjnego opodatkowania osób, które samotnie wychowują dzieci, uwzględniając także tych, którzy złożyli zeznanie podatkowe po upływie terminu 30 kwietnia. Inne zmiany w regulacji obejmują również zamieszczanie przez spadkobierców informacji o długości posiadania praw majątkowych i praw do nieruchomości, jak również zawieranie danych o roku nabycia praw majątkowych i wybudowania nieruchomości w ramach majątku wspólnego małżonków.

Regulacje przepisów ustawy o PIT związane są także z wydłużeniem okresu z 2 do 3 lat, w którym podatnicy w ramach ulgi mieszkaniowej, muszą wydatkować na cele mieszkaniowe, dochód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości. W zmianach uwzględniono też zwolnienie z obowiązku opodatkowania wszelkich przychodów, jakie podatnik uzyskał w wyniku odpłatnego nabycia nieruchomości, które wchodzą w skład prowadzonego przez niego gospodarstwa rolnego (z wyjątkiem odpłatnego zbycia gruntów).

Najważniejsze zmiany dotyczące treści ustawy o CIT

Wchodząca od roku 2019 r. nowelizacja, w zakresie ustawy o CIT między innymi niweluje obowiązek publikowania w Monitorze Sądowym przez grupy kapitałowe informacji o podjętej rejestracji lub wykreśleniu się podanej grupy. Dalsze zmiany określają dokładnie zasady doliczania w koszty podatkowe wydatków, które wynikają z eksploatacji np. używania samochodu osobowego na firmę. Regulacja jasno też ustala koszty, które nie uchodzą za koszty uzyskania przychodów przez podatników.
Bardzo ważną zmianą, która tyczy się przedsiębiorców, to zastąpienie dotychczasowej stawki CIT. Zamiast 15% od nowego roku obowiązywała będzie stawka w wysokości 9%, jaka dotyczy małych biznesmenów i tych, którzy dopiero rozpoczynają i niedługo prowadzą swoją działalność gospodarczą. Regulacja ta określa jednak, kto dokładnie będzie mógł skorzystać z podanej wysokości stawki.

Więcej informacji dotyczących zmian w ustawie o PIT i CIT na następny rok, możesz się dowiedzieć od profesjonalnego biura rachunkowego Vattax. Nasi specjaliści klarownie i jasno wytłumaczą i służą pomocą doradczą w zakresie aktualnie obowiązujących przepisów – prawa podatkowego, jak i innych dziedzin.