Obawy związane z obowiązkowym split payment 2019

Od 1 lipca 2019 roku wejdzie w życie obowiązkowy mechanizm odwróconej płatności tzw, split payment w VAT w części branż. Czasu jest niewiele, a duża część przedsiębiorców, jak i ekspertów wykazuje obawy ze wdrażaniem takiej formy płatności. Według niektórych osób powinny być wprowadzone odpowiednie poprawki, które zniwelują ewentualne zagrożenia i niebezpieczeństwa, jakie mogą się pojawić w sferze zachwiania płynności finansowej podatników.

Istota mechanizmu split payment

Wraz z początkiem lipca 2019 przedsiębiorcy, którzy otrzymali fakturę, będą mogli podzielić płatność na dwie części. Kwota nieopodatkowana czyli netto będzie przesyłana na standardowy rachunek bankowy, natomiast druga część tej sumy (brutto) przekazywana będzie na odrębny rachunek VAT. Istotne w tej kwestii jest to, że firma, przelewając środki na ten drugi rachunek, będą mogły wykorzystać go wyłącznie do uregulowania płatności VAT z urzędem skarbowym. Zgoda podatników i dobrowolne zdecydowanie się ich na taką formę podzielonej płatności wiąże się z licznymi korzyściami. Jedną z zalet split payment jest brak obaw o negatywne konsekwencje, jakie tyczyć się mogą zaległości z płatnościami dostawcy, a także brak karnych odsetek w razie, gdyby urząd skarbowy zgłosił swoje uwagi co do wysokości kwoty VAT.

Wątpliwości i uwagi, jakie wiążą się z wprowadzeniem split payment

Aktualnie mechanizm podzielonej płatności jest dobrowolny, wedle statystyk Krajowej Administracji Skarbowej z tej formy uregulowania środków skorzystało blisko 400 tys. podatników, do nich zaliczają się też ci, którzy otrzymali wyłącznie podzieloną wpłatę. Fakty na to wskazują, że odsetek tych osób i przedsiębiorstw jak na razie jest bardzo mały (10% firm). Nie wiadomo, na ile wynika to z niewiedzy oraz obaw i strachu przed wdrażaniem, z ich perspektywy, skomplikowanego systemu.

Wiadomo jednak na podstawie raportu „Split payment oczami przedsiębiorców” przeprowadzonego przez firmę doradczą EY, że aż 70% przedsiębiorców nie jest w ogóle zainteresowana włączeniem takiego mechanizmu i formy płatności, choćby ze względu na liczne ograniczenia, jakie ze sobą niesie. Duża część z tych osób ocenia samo to rozwiązanie, jako niekorzystne dla funkcjonowania ich działalności. Wedle dalszych badań np. przeprowadzonych przez firmę inFakt, przedsiębiorcy oceniający wchodzące rozwiązania od 2018, uznają za najbardziej uciążliwe właśnie split payment wraz z Jednolitym Plikiem Kontrolnym.

Wedle opinii ekspertów to właśnie obawa o zachwianie się płynności finansowej w przedsiębiorstwach jest tutaj największym mankamentem. Jest tak choćby ze względu na to, gdyż w rzeczywistości właścicielom firm, którzy są podatnikami VAT firm, zostanie zabrane blisko 1/3 środków. W wyniku czego będą oni musieli się wspierać finansowaniem z zewnątrz czy kredytami bankowymi. To także obawa biznesmenów przed zamrożeniem środków i długi okres na uzyskanie zgody na skorzystanie ze środków VAT od naczelnika właściwego dla nich urzędu skarbowego

Aby rozwiać wszelkie wątpliwości związane ze wdrożeniem obowiązkowego mechanizmu split payment w przedsiębiorstwach, zapraszamy do skorzystania z usług biura rachunkowego Vattax. Nasi specjaliści służą pomocą doradczą, posiadając wiedzę bazującą na aktualnych przepisach prawnych.