Obowiązek raportowania schematów podatkowych do szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Kogo dotyczy i jakie dane należy przekazać?

Na podstawie nowelizacji ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., a więc Ordynacji podatkowej, został nałożony od roku 2019 obowiązek przekazywania tzw., schematów podatkowych. Zmiany do których doszło, tyczyć się będą osób i podmiotów, które zajmują się doradztwem podatkowym, a także ich klientów. Jak tłumaczy rząd, owo działanie stanowi nowe narzędzie dla poszczególnych organów, które będzie sprzyjało walce z optymalizacją, zwiększając jej efektywność przeciwko nieuczciwym podatnikom w celu zupełnej eliminacji takiego agresywnego działania. W efekcie obowiązek raportowania schematów ma przyczynić się do uszczelnienia systemu podatkowego, ograniczającego podatników, aby nie stosowali zróżnicowanych form optymalizacji podatkowych.

Kogo dotyczy nowa regulacja?

Wedle wprowadzonych zmian w nowelizacji artykułów Ordynacji podatkowej, do podmiotów zobowiązanych do raportowania schematów podatkowych należą:

promotorzy – są to podmioty, które zajmują się opracowywaniem, oferowaniem, udostępnianiem lub wdrażaniem uzgodnień. Są to osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej albo też nieposiadająca miejsca zamieszkania;

Wedle powyższego opisu, do raportowania schematów będą zobowiązani poszczególne osoby, w postaci: doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych, doradzających gronie klientów, podatkowi, adwokaci, radcy prawni doradzający klientom.

osoby korzystające ze schematów podatkowych, stworzonych między innymi przez promotorów. Nie inaczej są to podmioty, którym udostępniane jest takie wdrożenie uzgodnienia lub też przygotowywane są do niego bądź też dokonały takiej czynności, która miała sprzyjać jego realizacji;

osoby wspomagające, do których należą podmioty podejmujące się udzielania (bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób), wsparcia, pomocy, porad związanych opracowaniem, organizacją, udostępnianiem lub nadzorowaniem wdrożenia takiego uzgodnienia.

Do następujących osób, spełniających powyższe kryteria, zalicza się księgowych, dyrektorów finansowych, notariuszy czy biegłych rewidentów.

Co podlega zgłoszeniu?

Na podstawie wyszczególnionej treści, jaką zawiera Ordynacja podatkowa, przez schemat podatkowy należy rozumieć uzgodnienie kwalifikowane, które zawiera szczególną cechę rozpoznawczą lub też inną, jak również spełnia kryterium głównej korzyści, mającą ogólną cechę rozpoznawczą. W takim uzasadnieniu można znaleźć informacje, z których wynika, że schemat podatkowy należy uznać każde rozwiązanie o podłożu intelektualnym, wypracowane na podstawie znajomości wszelkich przepisów prawa podatkowe oraz przyjętych praktyk jego stosowania.

Vattax – wsparcie w zakresie prawa podatkowego

W celu lepszego zaznajomienia się z zagadnieniem raportowania schematów podatkowych zapraszamy do skorzystania z pomocy biura rachunkowego Vattax. Udzielamy wsparcia i porad opartych o aktualne przepisy i regulacje prawne. Wykwalifikowany zespół doradców służy wnikliwą i profesjonalną pomocą skierowaną do Klientów biznesowych, jak i indywidualnych.