Obowiązek zapłaty podatku od wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej już od 2019 roku

W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy, uchylającej ustawę regulującą specjalny podatek węglowodorowy oraz zmieniającą treść innych przepisów. W podanym projekcie przewidziano również przepisy o przyspieszonym terminie uiszczenia zapłaty podatku od wydobycia części kopalin – ropy naftowej i gazu ziemnego. Początkowo wejście w życie tego aktu prawnego miało nastąpić na początku 2020 roku, jednak termin został przeniesiony na rok bieżący.

Przyczyny i konsekwencje likwidacji podatku węglowodorowego

Podatek węglowodorowy zostanie zlikwidowany ze względu na niespełnienie założeń, jakie przyświecały przy jego wdrożeniu. Miał on zapewniać budżetowi państwa wysoki udział w zyskach podmiotów z działalności wydobycia gazu łupkowego. Przypuszczenia i prognozy dotyczące rozwoju wydobycia tego surowca jednak się nie sprawdziły. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały bowiem, że złoża łupkowe znajdujące się na terytorium Polski nie dają możliwości eksploatacji złóż w sposób opłacalny. Z tego też względu podatek węglowodorowy obejmuje bardzo niewielką liczbę podmiotów. Powoduje to zasadność uchylenia tego podatku i przeniesienia części obowiązujących w tym zakresie przepisów do ustawy o podatku od wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej.

Przyspieszony termin spłaty podatku od wydobycia niektórych kopalin

Zaistniała sytuacja związana z wydobyciem gazu łupkowego przełożyła się na kształt projektowanej ustawy, która wejdzie w życie po upływie 30 dni od jej opublikowania. Kiedy to nastąpi? Przypuszcza się, że wejdzie ona w życie nie wcześniej niż w pierwszych miesiącach 2019 r.

Z aktualnościami związanymi ze zmianami przepisów podatnicy mogą się zapoznać we współpracy z profesjonalnym biurem rachunkowym Vattax. Grono naszych zaufanych specjalistów dopełni starań, aby pomóc w razie wszelkich nieścisłości w zakresie finansów, prawa pracy czy administracji.