Okres przejściowy dla składania sprawozdań finansowych tylko do 30 września 2018 r.

Przedsiębiorcy na początku tego roku, a dokładnie od 15 marca 2018 r. mają możliwość wysyłania skanów sprawozdań finansowych za pośrednictwem nowego systemu teleinformatycznego. W związku z tym wiążą się liczne obostrzenia i obowiązki nałożone na spółki. Działania te ściśle określają zmiany, które weszły w życie po nowelizacji przepisów o KRS mówiących o składaniu sprawozdań finansowych, które wprowadzane są w kilku etapach. Warto zaznaczyć, że koniec pierwszego etapu, trwającego od 15 marca, kończy się wraz z dniem 30 września. Wraz z upływem tego okresu, czyli od 1 października będą nałożone na przedsiębiorców większe restrykcje i zobowiązania dotyczące składania wyżej wspomnianych raportów finansowych.

Różnice w składaniu sprawozdań finansowych po upływie okresu przejściowego

Dotychczas w trakcie pierwszego etapu przedstawiciele spółek mieli wyłącznie taką możliwość przesyłania raportu w nowej formie elektronicznej. Okres przejściowy miał na celu zapoznać ich ze specyfiką systemu oraz dać czas na wdrożenie go w ramy własnej działalności.

W związku z tym pierwszy etap wiąże się z następującymi założeniami dotyczącymi sprawozdania finansowego:
• sporządzanie raportu w tradycyjnej formie;
• obowiązek podpisania sprawozdania, które w dalszej kolejności należy zeskanować, tworząc tym samym kopię elektroniczną dokumentu;
• obowiązek podpisania kopii zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy nowelizującej, czyli poprzez wykonanie podpisu kwalifikowanego lub potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, przez co najmniej jedną osobę uprawnioną do reprezentacji;
• zgłoszenie dokumentów finansowych do repozytorium.

Sprawozdania finansowe za rok 2017 trzeba składać do KRS w formie elektronicznej. Zasady dotyczące ich tworzenia jednak w tym w etapie nie ulegają zmianie. W kolejnym okresie wprowadzania zmian nowelizacji przepisów, działania te, a zarazem zobowiązania nałożone na przedsiębiorców ulegają przekształceniu.

Wraz z dniem 1 października 2018 r. wejdą w życie następujące obowiązki nakazujące:
• sporządzanie sprawozdania finansowego wyłącznie w formie elektronicznej;
• podpisywanie podanych raportów finansowych, przesyłanych później do KRS wyłącznie kwalifikowanym podpisem lub zaufanym profilem ePUAP.

Wyżej wymienione obowiązki nałożone na spółki będą dotyczyły wyłącznie sprawozdań za 2018 r. i kolejne, które będą przesyłane w formie jednolitego pliku kontrolnego. W wyniku czego dane ze sprawozdań trafią z sądowego repozytorium do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych. Spółki tym samym nie będą musiały przesyłać dokumentów finansowych do urzędów skarbowych, gdyż w tym działaniu wyręczy ich sąd. Nie dotyczy to jednak podmiotów i osób, które nie figurują w KRS, których raporty będą dostarczane dalej do urzędu skarbowego. W formie jednolitego pliku kontrolnego zostaną one przesłane do rąk szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Podmioty gospodarcze i przedsiębiorcy w celu lepszego zaznajomienia się z obowiązującymi przepisami, mogą zawsze skorzystać z usług profesjonalnego biura rachunkowego Vattax. Grono specjalistów służy pomocą doradczą, dzięki czemu biznesmeni będą mogli wyzbyć się wszelkich obaw dotyczących administracji czy finansów w ich własnej firmie.