Rezydencja podatkowa – opodatkowanie PIT dochodów z pracy za granicą

Od dłuższego czasu widać wyraźną, zwiększającą się tendencje wyjeżdżania Polaków za granice w celach zarobkowych. Nie każdy z nich może sobie do końca zdawać sprawę z istoty kontaktu z tamtejszym urzędem skarbowym. Przychody z takich krajów jak USA, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, a także w wielu innych państwach, podlegają rozliczeniu w Polsce. W niektórych przypadkach może też dojść do sytuacji, w której podatnik będzie zobligowany do rozliczenia się z PIT w obu krajach.


Jak dokładnie wygląda opodatkowanie PIT z pracy za granicą?

Wedle powszechnie przyjętych zasad i praktyk, pracodawca za granicą pobiera zaliczki na zagraniczny podatek dochodowy z wynagrodzenia polskiego pracownika. W związku tym na pracowniku ciąży odpowiedzialność i konieczność, aby rozliczył się z owych zaliczek, jak również z kwot wynagrodzenia, jakie uzyskał w podanym kraju, kierując je do tamtejszego organu skarbowego. Trzeba zaznaczyć, że polski pracownik, z góry nie będzie uznawany za rezydenta podatkowego – osobę, która rozlicza się w danym kraju ze wszystkich uzyskanych przez siebie zarobków. Takie osoby, muszą się rozliczać i wykazać swoje zarobki przed zagranicznym organem podatkowym, jednakże ze wszystkich środków, jakie uzyskały wyłącznie w podanym kraju. W Polsce natomiast muszą wykazać i rozliczyć się z wynagrodzeń i premii, ze wszystkich źródeł zarobku – z kraju, jak i za granicą.

Są jednak czynniki, które mogą bardziej lub mniej wpłynąć na kształt składania deklaracji za granicą i w Polsce. Można wyróżnić kilka decydujących o tym możliwych scenariuszy:

  • Podatnik pracuje za granicą dla zagranicznego pracodawcy. W tego rodzaju sytuacji może on udzielić zgody na zwrot nadpłaconego podatku uzyskanego z dochodów za granicą. Z tego względu musi on złożyć deklaracje za granicą, jednocześnie dokonując wyboru jednej z metod rozliczenia podatku w Polsce;

  • Podatnik wysyłany jest do pracy za granicę przez polskiego pracodawcę i wypłaca mu wynagrodzenie z Polski;

  • Polski podatnik wykonuje swoją pracę w Polsce, ale wynagrodzenie otrzymuje od zagranicznego pracodawcy.

W zależności od kraju, jak i wybranej sytuacji, forma rozliczenia podatku może być zgoła odmienna. Warto pod tym względem na bieżąco zapoznać się z rozliczaniem podatku w kraju, do jakiego podatnik ma zamiar się udać. Holandia, Włochy, Niemcy czy Stany Zjednoczone – charakter wykonywanej pracy i wynagrodzenia w każdym z tych państw, może on być zmodyfikowany i wliczać inne punkty w deklaracji podatkowej.

Opodatkowanie PIT dochodów z pracy za granicą

Poszukując odpowiedzi na liczne pytania w zakresie rozliczania PIT za granicą, polecamy skorzystać z bogatej oferty biura rachunkowego Vattax. Dzięki nam rozwiejesz wszelkie wątpliwości. Specjalnie dla naszych Klientów indywidualnych, jak i biznesowych służymy pomocą doradczą w zakresie prawa administracyjnego, gospodarczego czy podatkowego, które w postaci cennych rad oraz informacji przekażą Ci wykwalifikowani specjaliści.