Rozliczanie transakcji z użyciem kryptowalut 2019

Jeszcze w listopadzie 2018 r. została podpisana przez Andrzeja Dudę ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz inne, które przyczyniły się nowego kształtu i sposobu rozliczania się z kryptowalut. Ciąg regulacji przełożył się na stworzenie nowych zasad. Już pod koniec 2018 roku, osoby, które zajmowały się sprzedażą i handlem kryptowalutami, mogły rozliczać swój przychód – w ramach działalności gospodarczej lub też wynikających z praw majątkowych. Wraz z wprowadzonymi zmianami, od tego roku wszelkie przychody ze zbycia kryptowaluty (waluty wirtualnej) są traktowane jako przychody z kapitałów pieniężnych. W wyniku czego od 2019 roku biznesmeni i przedsiębiorcy nie mogą rozliczać kryptowalut, tak, jak dotychczas, czyli w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Przepisy te jednocześnie nakładają obowiązek na traderów, którzy muszą wykazywać wysokość przychodów uzyskanych z racji obrotu kapitałami pieniężnymi. Będą mogli oni tego dokonać za pośrednictwem odpowiedniego formularza PIT-38.

Przychód z kryptowalut – jak brzmi jego definicja?

Wdrożenie nowych regulacji w przepisach prawa pozwala na dokładniejsze określenie, czym jest przychód z waluty wirtualnej i co się na niego składa. Rozstrzyga on tym samym spór co do sposobów wykazania przychodów z transakcji – wymiany kryptowaluty na inną. Aktualna definicja przychodów wyraźnie oznacza, że każda forma wymiany waluty wirtualnej na inną nie będzie stanowić ani żadnego przychodu, ani też kosztu dla posiadacza.

Jak wygląda rozliczanie kosztów przychodu z kryptowalut?

Koszty, jakie uzyskano z racji przychodów z odpłatnego zbycia kryptowaluty, są uważane za wszelkie udokumentowane wydatki, które właściciel poniósł w wyniku jej nabycia, ale także zbycia. Wliczają się też w nie potwierdzone dokumentami wydatki na rzecz osób trzecich, podmiotów, które dla właściciela świadczyły usługi na zasadzie pośrednictwa w zakresie wymiany waluty wirtualnej. W związku z tym, w raz tą regulacją, od uzyskanych przychodów z racji nabycia kryptowaluty, można jedynie odciągnąć wydatki, które były z nimi związane bezpośrednio.

W praktyce takie rozliczanie może na giełdzie zagranicznej, większe problemy z prawidłowym wykazaniem kosztów oraz przychodów, które bezpośrednio łączą się z wirtualnymi walutami. Pod tym względem ważne jest, aby wypracować odpowiedni system wykazu wszystkich kosztów i przychodów i na bieżąco zapisywać wszystkie działania z nimi związane. W razie wątpliwości, jakie tyczą się rozliczania kryptowalut, zachęcamy przedsiębiorców do skorzystania z pomocy naszego biura rachunkowego Vattax. Nasi specjaliści chętnie doradzą, a także zweryfikują zagadnienia finansów i księgowości, które dla biznesmenów oraz ich firm są problematyczne. Postaw na wsparcie sprawdzonych fachowców z branży.