STIR – system do lepszej walki z przestępczością podatkową

W zeszłym roku został wprowadzony system, który w skrócie brzmi STIR, czyli System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej. Wdrożenie go daje nowe możliwości w zakresie kontroli i analizy, dzięki czemu narzędzie to sprzyja skuteczniejszemu zwalczaniu przestępczości na tle podatkowym. Wraz z wejściem STIR w życie, osoba Szefa Krajowej Administracji Skarbowej otrzymała większe uprawnienia, a banki z innymi instytucjami finansowymi kolejne obowiązki. Na czym konkretnie polega działanie systemu i które osoby, powinny się najbardziej przejmować przeprowadzanymi kontrolami?

System STIR – na czym polega jego działanie?

Funkcjonowanie systemu polega głównie na przetwarzaniu ściśle określonych algorytmów danych, które są przekazywane przez banki, jak również spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, zwane w skrócie SKOK-i. Przeprowadzane działanie ma na celu ustalić wskaźnik ryzyka, z jakim jest wykorzystywany sektor bankowy, w kontekście wyłudzeń skarbowych m.in. tych, które dotyczą stawki VAT. Tym samym, system STIR pozwala przekazać owe dane, jak i sam wskaźnik ryzyka do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych oraz wyżej wspomnianych instytucji finansowych. Przetwarzane informacje i dane, mają stanowić kluczową podstawę, do podjęcia przez KAS (szefa oraz organy podległe) czynności zwalczające przestępczość.

Do określonych danych należą informacje o rachunkach rozliczeniowych, które są prowadzone i otwierane przez podmioty kwalifikowane, a więc osoby prowadzące działalność gospodarczą, nie przedsiębiorcy, ale osoby wykonujące działalność zarobkową, jak również ci, którzy należą do jednostek organizacyjnych oraz osoby prawne, mające zdolność prawną. Co warto zaznaczyć, funkcjonowanie systemu STIR nie obejmuje swym zakresem prywatnych rachunków bankowych osób fizycznych, które służą im do ich osobistych rozliczeń.

Osoby narażone na kontrole

System STIR wykorzystuje algorytmy, które stanowią prawnie chronioną tajemnicę sektora bankowego. Na ich podstawie określany jest stopień ryzyka, uzyskiwany na podstawie głównych kategorii kryteriów – ekonomicznych, geograficznych, przedmiotowych, behawioralnych, a także tzw. kryterium powiązań, biorące pod lupę kontakty z podmiotami gospodarczymi, do których istnieją podejrzenia o prowadzenie działań, mających na celu wyłudzanie pieniędzy.

Narażone na kontrolę będą z nie tylko przedsiębiorcy, weryfikowani na podstawie wyżej wymienionych kryteriów, ale także te firmy, które ubiegają się o zwrot VAT, starały się zarejestrować w innym urzędzie skarbowym, czy też podmioty o charakterze uśpionym, które mogą ponownie ulec uaktywnieniu się.

Vattax – pomoc w pozytywnym rozpatrzeniu kontroli skarbowej

Gdybyś jako przedsiębiorca nie był do końca pewny prawidłowości zachodzących w firmie, zawsze możesz skorzystać ze wsparcia biura rachunkowego, takiego jak Vattax. Służymy profesjonalną pomocą doradczą, a także wspomożemy twoją działalność w przeprowadzeniu audytu finansowego, który może zapobiec wystąpieniu błędnych interpretacji, a co za tym idzie również krytycznych konsekwencji dla przedsiębiorcy oraz całej firmy. Zapraszamy do skorzystania z usług specjalistów i dowiedzenia się więcej informacji o funkcjonowaniu systemu STIR z biura rachunkowego Vattax.