Ulgi B+R to doskonała okazja do rozwoju własnej firmy i realizowania innowacyjnych projektów

ulga na działalnosć badawczo-rozwojową

Ulga B+R (ulga na działalność badawczo rozwojową) jest atrakcyjną formą wsparcia polskich przedsiębiorców (i to niezależnie od wielkości posiadanej firmy), którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową oraz ponoszą koszty z nią związane. Aby skorzystać z ulgi B+R należy wyodrębnić tzw. koszty kwalifikowane związane z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej. Jeśli chcecie wiedzieć więcej na temat możliwości, jakie daje obowiązująca od 2016 roku ulga B+R i  zastanawiacie się, jak prawidłowo się z niej rozliczać, zachęcamy do zapoznania się z poniższym tekstem. 

Co to jest działalność badawczo-rozwojowa?

Pod pojęciem ,,działalność badawczo-rozwojowa” kryją się przedsięwzięcia o charakterze twórczym, które obejmują badania naukowe lub prace rozwojowe (w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 38-40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 4. ustawy 3 z dnia 20 lipca 2018 – prawo o szkolnictwie wyższym). Warto mieć świadomość, że z ulgi B+R mogą korzystać obecnie różni przedsiębiorcy i to niezależnie od branży oraz wielkości prowadzonej przez siebie firmy. Zdaniem ekspertów podatkowych, wielu polskich przedsiębiorców wciąż podchodzi do ulgi B+R z pewną ostrożnością, nie zdają sobie bowiem sprawy, że za badania naukowe uważa się w świetle ustawy nie tylko te prowadzone ośrodkach badawczo-rozwojowych, albo we współpracy z ośrodkami naukowymi. Co więcej podejmowane przez przedsiębiorców prace badawczo-rozwojowe wcale nie muszą zakończyć się sukcesem – okazuje się, że można skorzystać z ulgi B+R także jeśli planowany produkt nie wszedł na rynek, a nawet w przypadku, gdy innowacyjnego rozwiązania nie udało się wcielić w życie (np. z powodu braku przejścia testów jakościowych).

Kto i na jakich zasadach może skorzystać z ulgi na działalność badawczo-rozwojową?

Ulga B+R to rekomendowane narzędzie podatkowe mające na celu wspieranie polskich przedsiębiorców. To rozwiązanie wprowadzono do polskiego systemu prawnego już 1 stycznia 2016 roku, ale szacuje się, że dopiero 2 lata później ulga na działalność badawczo-rozwojową stała się najatrakcyjniejszą formą stymulowania rozwoju firm w naszym kraju. 1 stycznia 2018 roku weszła bowiem w życie nowelizacja ulgi B+R, która znacznie zwiększyła katalog kosztów kwalifikowanych. Od tamtego czasu przedsiębiorcy mogą korzystać nawet z odliczenia 100% kosztów kwalifikowanych, zaś centra badawczo-rozwojowe mają szansę uzyskać odliczenie aż 150%. Kto zatem będzie mógł cieszyć się z ulgi B+R?

W praktyce mają do niej dostęp firmy podejmujące działania nawet nie kojarzone specjalnie z czymś wyjątkowym: mowa tu o tworzeniu produktu od podstaw, ulepszaniu jego cech i technologii produkcji, jak również testowaniu nowych materiałów do jego wykonania. Skorzystanie z ulgi B+R nie jest zatem zarezerwowane tylko dla wybranej grupy szczególnie innowacyjnych przedsiębiorców. Może skorzystać z niej praktycznie każdy, kto prowadzi odrębną ewidencję księgową wydatków związanych z działalnością B+R.

Jak poprawnie rozliczać ulgi B+R?

Ulga B+R w ostatnim czasie staje się coraz bardziej popularna wśród polskich przedsiębiorców, a wiąże się to niewątpliwie z ustawą datowaną na dzień 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zgodnie z treścią nowelizacji koszty kwalifikowane poniesione przez przedsiębiorców w 2020 roku na walkę z COVID-19 podatnicy mogą sobie rozliczyć także od dochodu będącego podstawą obliczenia stawki. Jeśli macie zamiar korzystać z ulgi na działalność badawczo-rozwojową, powinniście dokonać odliczenia w swoim zeznaniu rocznym na podstawie wyodrębnionej ewidencji księgowej kosztów kwalifikowanych. W Internecie dostępnych jest obecnie wiele poradników, które mają na celu zachęcić Was do korzystania z ulgi B+R. Ale trzeba pamiętać, że ulga na działalność badawczo-rozwojową wymaga od przedsiębiorcy bardzo starannego przygotowania dokumentacji. Nie wystarczy prowadzić odrębnej ewidencji księgowej wydatków związanych z B+R, ale trzeba umieć szczegółowo udokumentować prace w ramach B+R, jak również ewidencję pracowników zaangażowanych w realizację przedsięwzięć badawczo-rozwojowych.

Ulga B+R – pomoc w rozliczeniu

Wszystkich przedsiębiorców, którzy pragną pełnego i prawidłowego rozliczenia ulgi B+R zachęcamy do skorzystania z usług naszego biura księgowo-rachunkowego. Oferujemy Państwu wstępną analizę zakresu działalności pod kątem badawczo-rozwojowym, na podstawie której jesteśmy w stanie precyzyjnie określić, w jakim zakresie Wasza firma może skorzystać z B+R. Zdajemy sobie sprawę, że dokumentowanie działalności B+R to bardzo pracochłonny obowiązek spoczywający na przedsiębiorcy.

Jeśli pragniecie, by Wasza dokumentacja uprawniająca do ulgi B+R była prowadzona na bieżąco i merytorycznie przedstawiała faktyczny stan prowadzonych przez Waszą firmę działań, powinniście powierzyć ją w ręce doświadczonych księgowych.

Nie wiecie, czym są koszty kwalifikowane? Nie bardzo rozumiecie, co można zaliczyć do działalności badawczo-rozwojowej w przypadku prowadzonej przez Was firmy? Zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem, który chętnie odpowie na pytania w związku z B+R i ułatwi skorzystanie ze wsparcia w ramach tej ulgi dla polskich przedsiębiorców.