Uproszczenie safe harbour w cenach transferowych – rodzaj stopy bazowej i marża w 2019 roku

Minister Finansów określił w obwieszczeniu rodzaj stopy bazowej i marżę dla potrzeb transakcji pożyczek, kredytów lub emisji obligacji, które są niezbędne do skorzystania z uproszczenia safe harbour w zakresie cen transferowych. Rodzaj bazowej stopy procentowej i wysokość marży ogłoszone w obwieszczeniu obowiązują od dnia 1 stycznia 2019 r.

Zakres stosowania uproszczenia safe harbour

Uproszczenie obejmuje możliwości szacowania przez organ podatkowy wysokości oprocentowania w transakcjach oraz możliwość zwolnienia podatnika z obowiązku przygotowania analizy porównawczej lub opisu zgodności dla transakcji. Rodzaj bazowej stopy procentowej i wysokość marży, które zostały ogłoszone w obwieszczeniu, mają zastosowanie wyłącznie w przypadku transakcji kontrolowanych. Transakcje kontrolowane to te, które zawierane są między podmiotami powiązanymi. Uproszczenia typu safe harbour przewidzianego w art. 23s ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 11g ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zostają włączone do reżimu zgodnie z decyzją podatnika.

Zgodnie z art. 23s ustawy o PIT i art. 11g ustawy o CIT uproszczenie safe harbour przewidziane jest dla umów pożyczek, kredytu lub emisji obligacji zawartych między podmiotami powiązanymi, które spełniaj ą warunki wskazane odpowiednio w art. 23s ust. 1 ustawy o PIT i art. 11g ust. 1 ustawy o CIT. Jak wskazuje OECD w edycji „Wytycznych w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw międzynarodowych i administracji podatkowych” z 2017 r. (inaczej „Wytyczne OECD”) uproszczenia typu safe harbour to jeden ze środków, pozwalających na zredukowanie nadmiernych obowiązków administracyjnych, wynikających z konieczności przestrzegania przepisów o cenach transferowych.

Rodzaj stopy bazowej i marża dla potrzeb cen transferowych w 2019 roku

Ministerstwo Finansów na łamach Monitora Polskiego opublikowało obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (M.P. z 2018, poz. 1286).

  1. Rodzaj bazowej stopy procentowej dla pożyczek:

  • w złotych – stanowi WIBOR 3M, będący referencyjną wysokością oprocentowania kredytów w złotych o trzymiesięcznym okresie zapadalności na polskim rynku międzybankowym;

  • w dolarach amerykańskich – stanowi LIBOR USD 3M, będący referencyjną wysokością oprocentowania kredytów w dolarach amerykańskich o trzymiesięcznym okresie zapadalności na rynku międzybankowym w Londynie;

  • w euro – stanowi EURIBOR 3M, będący referencyjną wysokością oprocentowania kredytów w euro o trzymiesięcznym okresie zapadalności na europejskim rynku międzybankowym;

  • we frankach szwajcarskich – stanowi LIBOR CHF 3M, będący referencyjną wysokością oprocentowania kredytów we frankach szwajcarskich o trzymiesięcznym okresie zapadalności na rynku międzybankowym w Londynie;

  • w funtach brytyjskich – stanowi LIBOR GBP trzymiesięczny, będący referencyjną wysokością oprocentowania kredytów w funtach brytyjskich o trzymiesięcznym okresie zapadalności na rynku międzybankowym w Londynie.

  1. Marża:

  • wynosi 2 punkty procentowe;

  • stanowi sumę wartości bezwzględnej bazowej stopy procentowej i wartości określonej w powyższym podpunkcie, w przypadku gdy wartość bazowej stopy procentowej jest mniejsza od zera.

Profesjonalna pomoc doradców z biura Vattax

W razie wątpliwości, dotyczących uproszczenia safe harbour w cenach transferowych, polecamy skontaktować się ze specjalistami z Biura Vattax, którzy służą pomocą doradczą, przekazując rady i wsparcie w zakresie księgowości.