Jaką wybrać formę opodatkowania działalności?

Jaką wybrać formę opodatkowania działalności

Odpowiednia forma opodatkowania przysłuży się w realizacji planów finansowych firmy. W Polsce dopuszczalne są 4 formy opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej. Poniżej omówimy wszystkie z nich, podkreślając zarówno ich zalety, jak i wady, aby mogli Państwo sami zdecydować, która z wybranych metod będzie najkorzystniejsza dla Państwa przedsiębiorstwa.

W Polsce wyróżnia się 4 metody, którymi mogą być naliczane podatki. Pierwsza, najpopularniejsza odbywa się na zasadach ogólnych. Metoda ta polega na skali podatkowej, czyli opodatkowaniu dochodu przedsiębiorstwa, na który składają się jego przychody oraz poniesione koszty prowadzenia działalności. Osiągając dochody do wysokości 85 528 tysięcy złotych, musimy zapłacić 18% podatku od tej kwoty, z możliwością odjęcia kwoty zmniejszającej podatek. Przekraczając jednak powyższą liczbę, przedsiębiorca musi liczyć się z kosztem wynoszącym 15 395 zł 04 groszy. Do tego należy doliczyć 32% nadwyżki ponad 85 528 zł. Wciąż istnieje jednak możliwość skorzystania z możliwości zmniejszenia podatku. Jakie są wady i zalety rozliczania się tą metodą?

Przede wszystkim, przedsiębiorcy przysługuje szereg przywilejów, między innymi ma on prawo, aby skorzystać z ulg podatkowych, rozliczać się wspólnie z małżonkiem, a w przypadku braku partnera – nawet rozliczyć się jako osoba, która samotnie wychowuje dziecko. To jednak nie wszystko. Osobie tej przysługuje również prawo do zmniejszenia osiągniętych przez przedsiębiorstwo przychodów o poniesione koszty uzyskania przychodów. W obliczu różnych sytuacji życiowych oraz różnorodności prowadzonych rodzajów działalności gospodarczej metoda ta jest na tyle elastyczna, że decyduje się na nią wiele osób. Nie jest jednak pozbawiona wad. Osoby rozliczające się w ten sposób po przekroczeniu wyznaczonej kwoty dochodu (85 528 zł) muszą dodatkowo rozliczać się według stawki 32%, a do tego każdy, kto korzysta ze skali podatkowej, musi posiadać i prowadzić obowiązkową księgę przychodów i rozchodów.

Inną, popularną formą rozliczania się jest podatek liniowy. Polega on na opodatkowaniu dochodu jedną stawką podatku, bez względu na wysokość tego podatku. Wynosi ona stałe 19%. Podstawową zaletą tego działania jest uzyskanie jednej stawki podatkowej, niezależnie od wysokości osiąganego dochodu. Niestety, sposób ten ma kilka wad – w przeciwieństwie do korzystania ze skali podatkowej, osoba rozliczająca się w ten sposób traci prawo do korzystania z większości ulg podatkowych.

Można skorzystać również z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Podstawowym minusem tego sposobu jest fakt, że przedsiębiorca nie ma prawa pomniejszyć swoich przychodów o koszta podatkowe, natomiast plusem jest fakt, że ustawodawca przewiduje niskie stawki ryczałtu dla przedsiębiorcy, zależnie od rodzaju działalności gospodarczej, którą się trudni. Istnieją jednak pewne przeszkody, uniemożliwiające korzystanie z tej formy rozliczania:

– przeznaczona jest ona tylko dla osób fizycznych, trudniących się pozarolniczą działalnością, które spełniły określone warunki w roku poprzedzającym,
– istnieją określone typy działalności, które zgodnie z prawem, nie mogą korzystać z tej formy rozliczeń.

Ostatnią metodą, którą poruszymy w niniejszym artykule, jest korzystanie z karty podatkowej. Metoda ta nie ma związku z osiąganymi przez przedsiębiorstwo dochodami. Jest formą zryczałtowaną. Stawka, jaką przedsiębiorca musi płacić Urzędowi Skarbowemu, uzależniona jest między innymi od rozmiaru prowadzonej przez niego działalności, jej rodzaju, wielkości zatrudnienia oraz czynnika geograficznego, jakim staje się liczba ludności w miejscu jego działalności. Metoda ta, podobnie jak w poprzednim przypadku dostępna jest jedynie dla wybranych typów prowadzenia działalności gospodarczej. Definitywnie, zaletami karty podatkowej będą: brak obowiązku prowadzenia księgi przychodów i rozchodów oraz niski podatek płatny okresowo. Jej największą wadą stanie się brak możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodów oraz fakt, że opłacana jest niezależnie od osiąganych dochodów.

Przyglądając się powyższym przykładom, nie ulega wątpliwościom fakt, że duża część przedsiębiorców woli poruszać się w obrębie skali podatkowej, która jest dużo bardziej elastyczna aniżeli inne propozycje oferowane podatnikom przez Państwo. Nie należy jednak wykluczać żadnej z tych metod, ponieważ po spełnieniu określonych przez ustawodawcę wymogów może się okazać, że będą one dla niektórych dużo korzystniejsze.

Przeczytaj również na temat księgowości małej firmy.