Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w 2019 r.

W okolicach połowy sierpnia tego roku ministerstwo rolnictwa podjęło się konsultacji publicznych na temat nowego projektu ustawy, dotyczącego wartości zwrotu akcyzy, która zawarta jest w cenie oleju napędowego (ON). Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski jeszcze w lipcu wspominał, że podany limit zwrotu ma wzrosnąć do granic 86 zł do 100 za 1 ha. Niniejsza ustawa ma dokładnie określać sposób, w jaki zostanie wyliczona niniejsza wartość, ale podaje też inne zmiany w zakresie dopłat dla sektora rolniczego w Polsce.

Dalsze niuanse w ustawie

Wchodząca od nowego roku ustawa jasno ustala czynniki, jakie będą wpływać na wysokość podanej dopłaty dla rolników. Według niej będzie ona wynikała z:
• ilości zużytego przez rolnika paliwa;
• liczby użytków rolnych, na których rolnik prowadzi produkcję rolną;
• rocznej wartości zużycia paliwa w odniesieniu do 1 ha;
• stawki zwrotu akcyzy za olej napędowy, która jest zawsze określana przez rząd pod koniec roku.

Aktualnie przysługująca rolnikom stawka wynosi 1 zł za 1 list ON. Wedle następującej ustawy jej wysokość w 2019 r. zostanie podniesiona do 100 zł zwrotu akcyzy za każdy 1 ha użytków rolnych.

Wsparcie finansowe nie tylko dla rolników

Przyglądając się bliżej zapiskom projektu ustawy, można znaleźć także te, mówiące o wydzieleniu dodatkowych środków dla producentów mleka czy hodowców bydła. Nie licząc 100 zł przysługujących im za każdy hektar użytków rolnych, według przyjętych ustaleń, będą mogli oni także się ubiegać o dodatkowe środki do paliwa, który wykorzystują podczas hodowli i chowie bydła. Nie będą jednak mogli się ubiegać o zwrot akcyzy za ON, wykorzystanej Na tej podstawie na limit zwrotu podatku akcyzowego za ON będzie się składał iloczyn kilku liczb:
1. 30;
2. wysokości stawki zwrotu akcyzy za ON, jaka jest ustalana przez rząd;
3. średniej ilości bydła, hodowanej przez rolnika.

Trzeba zaznaczyć, że owa liczba zwierząt hodowlanych będzie liczona na podstawie dużych jednostek przeliczeniowych, czyli DJP. W rezultacie hodowca bydła otrzyma za każdy 1 DJP dopłatę do oleju napędowego o wartości 30 zł. By jednak otrzymać ją, rolnicy muszą spełnić wszelkie wymagane formalności – od dokumentów potwierdzających średnią liczbę, jaka była za poprzedni rok zaczynając, kończąc na fakturach, bądź ich kopiach, które wykazują wcześniejszy zakup paliwa.

Pomoc doradcza biura rachunkowego Vattax

Chcąc pomóc rolnikom w otrzymaniu przysługujących im należności, nasze biuro rachunkowe służy pomocą doradczą. Vattax udzielając wsparcia w zakresie prawa administracyjnego, a także finansowego, rozwieje wszelkie wątpliwości podmiotów gospodarczych. Postaw na usługę znanych i cenionych fachowców od rachunkowości.