Tarcza antykryzysowa 3.0 i 4.0 – aktualne informacje dotyczące zwolnień z ZUS, świadczeń postojowych i planowanych zmian (wakacje kredytowe i kontrola inwestycji)

tarcza antykryzysowa 3.0 i 4.0

Wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej skierowane jest głównie do przedsiębiorców – zarówno tych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak i większe firmy. W poprzednich artykułach pisaliśmy już o ulgach, które przysługują każdemu ze strony ZUS-u, ale również jakie są przewidywane ulgi w podatkach związane z pandemią COVID-19 i jak w obu tych przypadkach może pomóc Grupa Vattax. Dowiedz się, co zmienia się wraz z wprowadzeniem Tarczy Antykryzysowej 3.0 i 4.0.

Tarcza 3.0 – zwolnienia z ZUS i świadczenia postojowe

By zredukować nieco straty ekonomiczne, jakie ponoszą firmy, ZUS przewiduje zwolnienia ze składek w kwietniu i maju dla osób samozatrudnionych, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i opłacających składki na własne ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Warunkiem zwolnienia jest przychód nieprzekraczający kwoty 7 000 zł za pierwszy miesiąc, za który składany jest wniosek. O zwolnienie mogą starać się też przedsiębiorcy, którzy korzystają z ulgi na start – w obydwu przypadkach korzystają osoby, które działalność rozpoczęły przed 1 kwietnia 2020 r.

Aktualnie trwa też wypłata świadczeń postojowych – warunkiem ich uzyskania jest oświadczenie osoby prowadzącej działalność gospodarczą (wniosek RSP-DK) lub osoby zatrudnionej na umowie cywilnoprawnej (wniosek RSP-CK), że sytuacja materialna opisana w poprzednio dostarczonym wniosku nie uległa poprawie. W ramach Tarczy Antykryzysowej 3.0, świadczenie postojowe wypłacone będzie dla działalności założonych przed 1 kwietnia (termin ten poprzednio był przesunięty tylko dla zleceniobiorców). Mikroprzedsiębiorcy, którzy założyli firmę przed 1 kwietnia, mogą też ubiegać się o pożyczkę w wysokości 5 000 zł.

Więcej szczegółów na temat wsparcia od ZUS w ramach wprowadzanych pakietów ustaw znajdziesz tu: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371. Pracownicy ZUS zachęcają do tego, by, mimo otwartych placówek, wnioski i oświadczenia składać drogą elektroniczną lub poprzez skrzynki umieszczone przed wejściem na salę obsługi klienta.

Tarcza Antykryzysowa 4.0 – propozycje dotyczące kredytowych wakacji, pożyczek i kontroli inwestycji

20 maja 2020 roku Rada Ministrów zaakceptowała rozwiązania umożliwiające zawieszenie wykonywania umów kredytowych bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów. Zatem, jeśli osoba mająca kredyt konsumencki lub hipoteczny po 13 marca 2020 roku straciła pracę lub źródło dochodu i znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, zgodnie z przepisami będzie miała możliwość zawieszenia spłaty rat na 3 miesiące (zależnie od woli kredytobiorcy może być to też 1 lub 2 miesiące) – wystarczy doręczyć kredytodawcy stosowny wniosek. W wyznaczonym okresie nie będą też naliczane odsetki i inne opłaty (oprócz ubezpieczeń).

Co więcej, przedsiębiorstwa oraz podmioty działające w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, które zostały dotknięte skutkami COVID-19, mogą starać się o kredyt w banku. Do odsetek dopłaci Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat do Oprocentowania. Umowę podjęcia kredytu z dopłatą można będzie podpisać do końca bieżącego roku.

Z propozycją nowego pakietu ustaw wiąże się też nadanie dodatkowych uprawnień prezesowi UOKiK w zakresie ochrony polskich przedsiębiorców, którzy pracują w branży ważnej dla porządku publicznego – chodzi tu o działalności związane z energią elektryczną, telekomunikacją, gazem i paliwami, a także przetwórstwem żywności i produkcją leków (jeśli ich przychody przekraczają 10 mln euro rocznie). Z względu na epidemię wycena niektórych firm może być bardzo niska – nowe przepisy mają chronić przed wrogimi przejęciami przez inwestorów spoza Europy. W ramach ustawy, Prezes Urzędu będzie nadzorował każdą inwestycję przez podmioty spoza UE, która miałaby skutkować nabyciem dóbr lub usług, lub znaczącym udziałem w inwestycji przyczyniającej się do tego typu transakcji.

Przeprowadzenie każdej kolejnej inwestycji miałoby wiązać się ze zgłoszeniem jej do Prezesa UOKiK, którego zadaniem będzie dokładnie sprawdzenie transakcji. Jeśli nie wzbudzi ona podejrzeń pod kątem bezpieczeństwa, porządku lub zdrowia publicznego, w ciągu 30 dni zostanie wydana decyzja o braku sprzeciwu. Jeśli jednak inwestycja spotka się ze sprzeciwem, zignorowanie tego faktu będzie wiązało się z poważnymi sankcjami finansowymi dla przedsiębiorcy.

Nie wiesz, jaka pomoc należy się Twojej firmie?

Jeśli potrzebujesz większej ilości informacji o ułatwieniach dla przedsiębiorców, sprawdź je na stronie: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa. Możesz też skorzystać z linku: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/co-mozna-zrobic-w-przypadku-zaleglosci-w-oplacaniu-skladek-do-zus-jak-skorzystac-z-rozwiazan-tarczy-antykryzysowej-i-innych-rozwiazan-oferowanych-przez-zus-/2568697, jeśli chcesz dowiedzieć się, jak skorzystać z rozwiązań proponowanych w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Jeśli nie udało Ci się znaleźć odpowiednich informacji i nadal nie wiesz, jaka pomoc należy się Twojej firmie lub jak się o nią starać, skontaktuj się z nami – pomożemy Ci uzyskać jak największą pomoc finansową od państwa w tym trudnym okresie. Oferujemy nie tylko pomoc w pozyskaniu dofinansowania, ale świadczymy szereg innych usług, istotnych w obecnym okresie. Skontaktuj się z naszym działem sprzedaży telefonicznie (22 622 4446), napisz maila (vattax@vattax.pl) lub wypełnij formularz (https://www.vattax.pl/o-nas/), jeśli chcesz, żebyśmy to my skontaktowali się z Tobą.