RODO, ISO, zarządzanie procesowe

Zakres naszych usług:

Ochrona danych osobowych – RODO, Ustawa o ochronie danych osobowych

 • wdrażanie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych,
 • wsparcie przy opracowywaniu dokumentacji/polityk,
 • przeprowadzenia audytów w zakresie zgodności z RODO i Ustawą i ochronie danych osobowych,
 • szkolenia w zakresie ochronie danych osobowych,
 • doradztwo/konsulting w zakresie ochrony danych osobowych,
 • funkcja Inspektora Danych osobowych – outsourcing.

Systemy zarządzania jakością – ISO 9001 (system zarządzania jakością);

ISO/IEC 27001 (system zarządzania bezpieczeństwem informacji);

ISO 37001 (system zarządzania antykorupcyjnego);

ISO 31000 (system zarządzania ryzykiem);

ISO 19011 (wytyczne audytowania systemu zarządzania jakością)

 • wdrażanie systemów zarządzania jakością,
 • przeprowadzanie audytów wewnętrznych,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu norm, na audytora/pełnomocnika,
 • doradztwo/konsulting,
 • funkcja Pełnomocnika – outsourcing.

System zarządzania procesowego – modelowanie metodami EPC, BPMN

 • szkolenia i warsztaty z systemu zarządzania procesowego,
 • modelowanie/mapowanie/analizowanie procesów w tym pod kątem wdrożenia systemu ERP,
 • doradztwo/konsulting w zakresie wdrażania systemu zarządzania procesowego w organizacji.

Dlaczego firmy muszą działać już teraz?

W dzisiejszym świecie pełna anonimowość jest niemożliwa. Sfera prywatności człowieka w postaci jego danych osobowych stała się zagrożona jak nigdy dotąd. Dostrzeżono zatem konieczność objęcia ochroną tego obszaru.

Ochrona danych osobowych w firmie jest to prawidłowe zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych w organizacji a także przetwarzanie danych osobowych zgodnie z regulacjami prawnymi. Od maja 2018 r. obowiązuje ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które między innymi określa:

 • zasady przetwarzania danych osobowych,
 • prawa osób fizycznych, których dane są lub mogą być przetwarzane,
 • rola Administratora i Podmiotu przetwarzającego,
 • rola, zadania Inspektora Ochrony Danych,
 • zasady przekazywania danych osobowych do państw trzecich,
 • zadania, rola Organu nadzorczego,
 • sankcje związane z naruszeniem przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z powyższą regulacją każda firma w Polsce niezależnie od wielkości, która zatrudnia przynajmniej 1 pracownika lub posiada inne dane osobowe, np. dane klientów będącymi osobami fizycznymi przetwarza dane osobowe, a zatem musi spełnić odpowiednie wymagania narzucone przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

Należy mieć świadomość, że organizacja, która nie działa zgodnie z regulacjami w zakresie ochrony danych osobowych naraża się na ewentualne roszczenia między innymi Klientów czy też pracowników jeżeli ich dane będą przetwarzane w sposób nieprawidłowy, co w następstwie może doprowadzić
do podjęcia działań, np. przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i nałożenie przez ten Organ dotkliwych kar finansowych.

Korzyści z wdrożenia regulacji w zakresie ochrony danych osobowych:

 • działanie organizacji zgodnie z obowiązującym prawem,
 • zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych,
 • systemowe działanie organizacji w zakresie ochrony danych osobowych,
 • prawidłowe zarządzanie danymi osobowymi,
 • pozytywny wizerunek firmy,
 • wzrost świadomości pracowników w zakresie ochrony danych osobowych.

Spytaj o ofertę w zakresie wsparcia dot RODO, norm ISO 9001 (system zarządzania jakością); ISO/IEC 27001 (system zarządzania bezpieczeństwem informacji); ISO 37001 (system zarządzania antykorupcyjnego); ISO 31000 (system zarządzania ryzykiem); ISO 19011 (wytyczne audytowania systemu zarządzania jakością) lub zarządzania procesowego (EPC, BPMN) Zapytaj o ofertę.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO

 1. Czy wiecie czym są dane osobowe ?
 2. Czy wiecie co oznacza AD, IODO, PUODO ?
 3. Czy wdrożyliście regulacje związane z RODO ?

Jeżeli przynajmniej na jedno powyższe pytanie odpowiedź jest negatywna to dobrze trafiliście. Nasi doświadczeni konsultanci pomogą Wam wdrożyć regulacje w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem. Prześlij do nas zapytanie a my dopasujemy ofertę dla Ciebie. Gwarantujemy, że współpraca z nami spowoduje, że zagadnienie danych osobowych nie będzie Ci już obce.

Wdrożenie ochrony danych osobowych

Etapy wdrożenia ochrony danych osobowych:

 1. Audyt wstępny – zweryfikowanie stanu aktualnego w organizacji w zakresie ochrony danych osobowych, przedstawienie wniosków,
 2. Szkolenie w zakresie ochrony danych osobowych,
 3. Identyfikacja danych osobowych
 4. Analiza ryzyka/ocena skutków
 5. Opracowanie niezbędnej dokumentacji w tym także polityk
 6. Audyt zgodności – weryfikacja wdrożenia nowych regulacji
 7. Szkolenie w zakresie ochrony danych osobowych na podstawie opracowanej dokumentacji.

Szkolenia

 1. RODO – ogólne zasady
 2. RODO w praktyce
 3. Inspektor Ochrony Danych Osobowych (DPO) – rola i zadania
 4. Audyt w zakresie ochrony danych osobowych
 5. Analiza ryzyka w zakresie ochrony danych osobowych

Po każdym szkoleniu uczestnik otrzyma certyfikat i materiały ze szkolenia Zapytaj o ofertę

Obsługa księgowa
Obsługa księgowa

Pełna i Uproszczona Księgowość, Ewidencja VAT, Deklaracje INTRASTAT

Usługi kadrowo-płacowe
Usługi kadrowo-płacowe

Outsourcing Płac, Outsourcing Kadr, Pulpit Zdalny Pracownika i Kierownika

Wdrożenie i prowadzenie PPK
Wdrożenie i prowadzenie PPK

Wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych, Bieżąca obsługa PPK

Wdrożenia i szkolenia z enova 365
Wdrożenia i szkolenia z enova 365

Wdrażanie, szkolenia, wsparcie w zakresie systemu enova365

Usługi IT
Usługi IT

Outsourcing Usług IT, Wdrożenia Active Directory, Wdrożenia Oprogramowania

Doradztwo podatkowe
Doradztwo podatkowe

Wsparcie Podatkowe, Bezpieczeństwo Finansowe, Optymalizacja Zobowiązań

Doradztwo prawne
Doradztwo prawne

Outsourcing Funkcji ABI, Prawo Pracy, Prawo Gospodarcze, Windykacje

RODO, ISO, zarządzanie procesowe
RODO, ISO, zarządzanie procesowe

Wsparcie w zakresie RODO, zarządzania jakością i procesami

BackOffice
BackOffice

Wirtualne Biuro, Administracji, Archiwizacji Dokumentów

Doradztwo finansowe
Doradztwo finansowe

Leasing, Analiza Finansowa, Business Plany, Doradztwo Kredytowe