Podatki

Podatki to przymusowe i bezzwrotne świadczenie płacone na rzecz państwa. Dzięki nim państwo pokrywa wszelkie niezbędne wydatki, są więc one konieczne do prawidłowego funkcjonowania kraju. Jakie rodzaje podatków można wyróżnić? W jakim celu płaci się podatki i jakie funkcje one posiadają?

W jakim celu płaci się podatki?

Podatki posiadają kilka głównych ról. Główną funkcją jest funkcja fiskalna, czyli pozyskiwanie pieniędzy na cele publiczne jak remont dróg czy rozwój służby zdrowia. Kolejna funkcja to funkcja redystrybucyjna, czyli podział dochodów między obywatelami i związkami publicznoprawnymi. Kolejna to funkcja stymulacyjna polegająca na wprowadzeniu między innymi pewnych ulg w celu osiągnięcia określonego działania.

Jakie rodzaje podatków można wyróżnić?

Wyróżnić można dwa główne rodzaje podatków: podatki bezpośrednie i pośrednie. Podatki bezpośrednie nakładane są na dochód osoby fizycznej lub instytucji. Zalicza się do nich między innymi: podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), podatek rolny, leśny, tonażowy, od nieruchomości, od środków transportowych. Druga grupa, czyli podatki pośrednie płacone są bezpośrednio przy nabyciu danej rzeczy lub korzystania z usługi. Jest to między innymi podatek od towarów i usług (VAT) oraz podatek od gier.